Från företagare till löntagare

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa är konstruerad på så sätt att man undviker luckor i utkomstskyddet, om man hela tiden är försäkrad i rätt kassa. Under företagsverksamhet bör man försäkra sig i AYT-kassan och under lönearbete i en löntagarkassa. Trots att lagen anger övergångstider för byte av kassa är det alltid bäst att byta kassa genast då situationen förändras för att bibehålla ett oavbrutet utkomstskydd. Den som övergår till lönearbete bör genast byta till en löntagarkassa och senare tillbaka till AYT-kassan, om företagsverksamheten inleds på nytt.

Överföring av rätten till företagardagpenning

Om du övergår från AYT-kassan till en löntagarkassa och blir arbetslös innan arbetsvillkoret för löntagare uppfylls kan du få arbetslöshetsdagpenning från löntagarkassan baserat på den arbetsinkomst du hade valt i AYT-kassan. Denna rätt gäller tills du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare.

Företagares efterskydd förutsätter att

  • du blir medlem i löntagarkassan inom en månad efter utträdet ur AYT-kassan och att medlemsavgiften är betald fram till utträdesdagen. Du har inte rätt till företagares efterskydd om du har uteslutits ur AYT-kassan.
  • du har tjänat in arbetsvillkoret för företagare i AYT-kassan. Om du har fått arbetslöshetsdagpenning från AYT-kassan på grundval av arbetsvillkoret för företagare gäller rätten till efterskydd de återstående dagarna i AYT-kassan.

För att få företagares efterskyddsdagpenning krävs dessutom att arbetsvillkoret för företagare är uppfyllt när du blir arbetslös. Arbetsvillkoret måste uppfyllas under den 48 månader långa granskningsperioden omedelbart före arbetslösheten.

Överföring av löntagares rätt till efterskydd

Om du inte har hunnit tjäna in arbetsvillkoret under medlemstiden i AYT-kassan och arbetslöshetsskyddet som överfördes från löntagarkassan till AYT-kassan fortfarande gäller kan du bli medlem i en löntagarkassa och bibehålla ditt intjänade skydd. Du ska dock se till att du blir medlem i löntagarkassan inom en månad efter att du utträtt ur AYT-kassan. Därtill ska AYT-kassans medlemsavgifter betalas fram till utträdesdagen.