utbetalningstider

Förmåner betalas ut på tisdagar, onsdagar och fredagar.

Ansökningar som gäller fortsatta perioder försöker vi behandla senast påföljande arbetsdag efter deras ankomst. Om tilläggsuppgifter behövs för behandlingen av ansökan behandlas ansökan när kassan fått uppgifterna. För att påskynda behandlingen av ansökan är det bäst att lämna nödvändiga bilagor samtidigt med ansökan (t.ex. löneintyg för ansökningsperioden).

Vi informerar om ändringar i utbetalningstiderna på vår webbplats.