Första ansökan om dagpenning

Du ska posta din första ansökan om dagpenning samt bilagor till AYT-kassan. Ansökningsblanketter får du från vår webbplats, TE-byrån eller genom att beställa dem från vår byrå.

Bifoga följande handlingar med din första ansökan

  • intyg över nivån på fastställd arbetsinkomst i pensionsförsäkringen (oftast för 4 år) innan du blev arbetslös. Du kan beställa intyget från ditt pensionsförsäkringsbolag.
  • utredningsblankett för försäljningsvinst med bilagor. Kalkylen ska göras om du varit verksam som företagare över 18 månader innan du blev arbetslös.
  • ändringsskattekort för förmåner. AYT-kassan får oftast dina skatteuppgifter direkt från skattemyndigheten. Om du vill ändra förmånens innehållningsprocent, lämna ett ändringsskattekort till kassan.
  • intyg över eventuella andra sociala förmåner, t.ex. pension eller stöd för hemvård.

Om du inte hunnit uppfylla arbetsvillkoret för företagare och söker dagpenning på grundval av efterskydd, lämna löneintyget och uppsägningsmeddelandet för ditt föregående lönearbete till kassan. Löneintyget ska ange din inkomst före förskottsinnehållning under en tid av minst 26 kalenderveckor omedelbart innan du blev företagare. Löneintygsblanketter får du från webbplatsen www.tyj.fi.

Din första ansökan kan du lämna till kassan när du varit arbetslös arbetssökande i 4 veckor. Det är bäst att vänta med ansökan tills TE-byrån gett sitt utlåtande om din arbetslöshet. Ansökan om dagpenning ska alltid ske retroaktivt, vi kan inte behandla förhandsifyllda ansökningar. Observera att ansökan bör skickas till kassan inom 3 månader från den första dagen för vilken du ansöker om dagpenning.

Ansökningar för följande perioder

När vi har behandlat din första ansökan om dagpenning skickar vi ett betalningsmeddelande och bifogar en ansökningsblankett i pappersform. Fyll i ansökan retroaktivt för minst 4 veckor. Även fortsatta ansökan ska skickas till arbetslöshetskassan inom 3 månader från den dag då du ansöker om dagpenning.

Du kan fylla i ansökan för den följande perioden på blanketten du får med betalningsmeddelandet eller på vår webbplats via e-Tjänsten. Du loggar in på e-Tjänsten med dina nätbankskoder. Där kan du även skicka ansökningsbilagor till kassan. Vi rekommenderar att du använder e-Tjänsten för de följande ansökningarna eftersom det är ett snabbt sätt att lämna dem till oss. Tjänsten kontrollerar också att du har fyllt i alla information som behövs för behandlingen.

Vänligen lämna ansökan och bilagorna samtidigt till AYT-kassan. Om du t.ex. lönearbetat under perioden som ansökan gäller, skicka inte ansökan förrän du fått löneintyget för samma period.