Medlemskapets början

Du kan bli medlem i AYT-kassan, om du är verksam som företagare och årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) är minst 12 816 euro eller om du har flera pensionsförsäkringar för din företagsverksamhet, t.ex. FöPL- och LFöPL-försäkringen, måste den sammanlagda arbetsinkomsten i dina pensionsförsäkringar uppgå till minst 12 816 euro per år. Närmare information om arbetslöshetsskyddets företagardefinition finns i webbplatsens avsnitt Medlemmar, Vem kan bli medlem.

Om du inlett företagsverksamheten nyligen, kan du bli medlem i kassan utan gällande pensionsförsäkring ifall du förbinder dig att teckna försäkringen retroaktivt från och med anslutningsdagen. Om det efter anslutningen visar sig att pensionsförsäkringen inte börjar gälla som planerat, meddela oss så fort som möjligt.

Medlemskapet börjar tidigast den dag då vi får din skriftliga anslutningsblankett. Ett villkor för medlemskapets början är att du betalar medlemsavgiften från och med anslutningsdagen när du fått fakturan från oss. Det snabbaste sättet att bli medlem är att fylla i en elektronisk anslutningsblankett på vår webbplats. I vår broschyr finns dessutom en tryckt blankett som du kan fylla i och skicka till oss. Om vi får din anslutningsblankett innan företagsverksamheten inleds, blir du medlem från och med den dag du angett som första dag.

Om du vill få ett överklagbart beslut om medlemskapets godkännande och anslutningsdatumet, begär detta i samband med anslutningen.

Utträde ur föregående kassa

Enligt lagen får man inte samtidigt vara medlem i två arbetslöshetskassor. På anslutningsblanketten kan du ge oss fullmakt att på dina vägnar anmäla utträde ur din tidigare kassa.

Ibland debiteras löntagarkassans medlemsavgift i samband med fackföreningsavgiften, men facket och arbetslöshetskassan är trots allt två separata organisationer. Utträdesfullmakten som vi får av dig gäller bara medlemskapet i arbetslöshetskassan. Om du är medlem i både en fackförening och en arbetslöshetskassa när du ansluter dig till AYT-kassan, bör du själv kontakta facket för att reda ut villkoren för fortsatt medlemskap.