Bli medlem

När företaget grundas eller när det går bra finns arbetslöshet oftast inte tankarna. Ganska få av oss som tecknat en brandförsäkring tänker att just vi ska råka ut för en eldsvåda. Det finns skäl att bli medlem i en arbetslöshetskassa när man har gott om jobb eftersom medlemskap i minst 15 månader krävs för att få rätt till dagpenning.

Närmare information om arbetsvillkoret och överföring av löntagares arbetslöshetsskydd till AYT-kassan samt företagarens rätt till arbetslöshetsskydd finns här.

Ny företagare som tillhört en löntagarkassa

Om du har blivit medlem i AYT-kassan direkt efter medlemskap i en löntagarkassa och inte hinner uppfylla arbetsvillkoret innan du blir arbetslös betalar vi arbetslöshetsdagpenning till dig baserat på den löneinkomst du hade innan du blev företagare. Då krävs att arbetsvillkoret du tjänat in som löntagare fortfarande gäller. Den här rätten till s.k. efterskydd gäller högst 18 månader efter att företagsverksamheten inleddes. Villkoret är att du blivit medlem i AYT-kassan inom en månad efter utträdet ur löntagarkassan.

Arbetsvillkoret uppfylls efter 15 månaders företagsverksamhet under medlemstiden i kassan. Dessutom krävs att arbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen är minst 12 576 euro per år från och med 1.1.2018 och minst 12 816 euro per år från och med 2019. Rätten till löntagarbaserad dagpenning upphör när arbetsvillkoret uppfylls.

Längre företagsverksamhet

Om du inte sökte medlemskap i AYT-kassan när du började företagsverksamheten, lönar det sig att bli medlem så snart som möjligt. För rätt till dagpenning krävs att du uppfyller arbetsvillkoret under medlemstiden i AYT-kassan. Arbetsvillkoret för företagare är företagsverksamhet under 15 månader som medlem i AYT-kassan.