Vanliga frågor

Vad är AYT-kassan?

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa – AYT är en arbetslöshetskassa för alla företagare som är fast bosatta i Finland, oberoende av företagsform och bransch. Vår huvuduppgift är att betala arbetslöshetsdagpenning till arbetslösa medlemmar. Därtill erbjuder vi rådgivning och föreläsningar om arbetslöshetsskydd samt deltar aktivt i utvecklingen av företagarnas arbetslöshetsskydd.

Kan jag bli medlem i AYT-kassan?

Du kan bli medlem i AYT-kassan, om du är sysselsatt som företagare och den fastställda årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL, ArPL, LFöPL) är minst 12 816 euro. Ifall du är osäker på om du är företagare, kontrollera din ställning inom arbetslöshetsskyddet här eller kontakta vår kundtjänst per telefon eller e-post.

Hur mycket kostar medlemskapet i AYT-kassan?

AYT-kassans medlemsavgift är baserad på den årsarbetsinkomst du valt. Inkomsten kan maximalt vara lika stor som den fastställda årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL, ArPL, LFöPL). Medlemsavgiften för respektive inkomstnivå kan du beräkna med hjälp av vår räknare.

Hur kan en företagare vara arbetslös?

Ganska många faktorer eller sammanfallande omständigheter kan leda till arbetslöshet. Hårdare konkurrens i branschen, lågkonjunktur, att inte orka mer, förlängd arbetsoförmåga eller att sluta av egen vilja är några exempel på faktorer som kan leda till att en företagare blir arbetslös. Med tanke på ditt arbetslöshetsskydd är det inte relevant varför företagandet upphörde utan det viktiga är att du visar för arbets- och näringsbyrån att företagandet har upphört.

När kan en företagare få dagpenning?

För att få dagpenning från AYT-kassan måste du i regel vara arbetslös och uppfylla arbetsvillkoret.

Arbetslösheten fastställs av arbets- och näringsmyndigheten, som sedan ger kassan ett bindande utlåtande om din arbetslöshet. Myndigheten kan inte betrakta dig som arbetslös, om inte företaget eller ditt arbete som företagare upphört helt och hållet.