Från löntagare till företagare

Om du övergår till AYT-kassan från en löntagarkassa i början av din företagsverksamhet kan du överföra den intjänade rätten till dagpenning till oss. Om du blir arbetslös innan du hunnit tjäna in arbetsvillkoret som medlem hos oss och varit verksam som företagare en kortare tid än 18 månader får du arbetslöshetsdagpenning från oss baserat på din föregående löneinkomst.

SäkERSTÄLL oavbrutet utkomstskydd

Om du övergår till AYT-kassan från en löntagarkassa inom tre månader från tidpunkten då du blev företagare, blir det inget avbrott i ditt utkomstskydd. Därtill måste du bli medlem inom en månad efter utträdet ur den föregående kassan. När du blir företagare är det inte lönt att stanna kvar som medlem i en löntagarkassa eftersom du då inte tjänar in rätt till dagpenning och dessutom upphör den redan intjänade rätten till dagpenning när din företagsverksamhet har pågått över 18 månader.

Om du inte blev medlem genast, anslut dig nu för att göra avbrottet så kort som möjligt. Din rätt till dagpenning baserat på löneinkomsten bibehålls i högst 18 månader efter att du inlett företagsverksamheten och din rätt till dagpenning baserat på företagarinkomsten börjar när du har varit företagare och medlem i AYT-kassan i minst 15 månader.

Kartlägg din situation

Om du ska bli företagare och är medlem i en löntagarkassa lönar det sig att kontakta AYT-kassan. Våra experter ger råd om hur du får störst nytta av medlemskapet i löntagarkassan och hur du säkerställer ett oavbrutet arbetslöshetsskydd.

Återgång till lönearbete

Om du bestämmer dig för att återgå till lönearbete kan du byta från medlemskapet i AYT-kassan till löntagarkassan utan att förlora intjänad rätt till dagpenning. Medlemskapet i AYT-kassan måste dock upprätthållas fram till dess du blir medlem i löntagarkassan.