Berättelser om företagande

Det finns situationer då fortsatt företagsverksamhet inte längre är det bästa alternativet. Bakomliggande orsaker till beslutet att sluta kan vara t.ex. utmattning, ändrade verksamhetsförutsättningar för företaget, hårdare konkurrens, förändrad familjesituation eller flytt till en annan ort. När utkomsten under arbetslöshetstiden är tryggad blir beslutet att sluta eller fortsätta företagsverksamheten ditt eget. Dessutom är en arbetslöshetsförsäkring det enda sättet för dig att påverka din inkomst under arbetslöshetstiden.

Företagandet blev påfrestande för hälsan

Tuomo började som företagare i byggbranschen 1995. Han blev medlem i AYT-kassan 2008 och valde försäkringsnivån 25 000 euro. Det fanns gott om uppdrag och kunderna var nöjda. Tuomos hälsa påverkades dock av den höga arbetstakten. Hans knän höll inte för långa arbetsdagar och dåliga arbetsställningar.

Under 2011 tvingades Tuomo begrunda om han ska äventyra sin hälsa i arbetet eller omskola sig för att finna ett jobb som inte sliter ut knäna. Han beslutade att lägga ned sitt företag i början av 2012.

AYT-kassan betalade 70 euro per dag i inkomstrelaterad dagpenning inklusive barnförhöjning för två minderåriga fram till augusti. Då sökte han in på utbildning inom fastighetsbranschen och fick cirka 77 euro per dag i förhöjd arbetslöshetsförmån från AYT-kassan på grund av studierna. Därtill betalade kassan 9 euro per dag i skattefri kostnadsersättning.

Nu är han klar med utbildningen. Branschen har ett gott sysselsättningsläge och Tuomo fick jobb direkt efter avslutad utbildning. Han hade inte haft råd att utbilda sig utan rätten till inkomstrelaterad dagpenning.

Maken erbjuds jobb på en annan ort

Trebarnsmamman Anne hade en damfrisering nära hemmet och en etablerad kundbas. Hennes make arbetade långa dagar i ett internationellt bolag.

Efter samarbetsförhandlingar på makens arbetsplats flyttades hans arbete till en annan plats flera hundra kilometer från hemorten. Man ville hålla samman familjen, så Anne stängde damfriseringen för gott och började få dagpenning från AYT-kassan.

Hon var mycket nöjd med kassans service och framförallt den snabba behandlingen av ansökan om dagpenning. ”Tack vare dagpenningen har jag kunnat koncentrera mig på att söka en affärslokal på min nya boningsort och för närvarande ser det ut som om jag kan fortsätta med min företagsverksamhet. Lyckligtvis kunde mitt företag stå kvar i handelsregistret under arbetslösheten, vilket gjorde det lättare och förmånligare att fortsätta verksamheten efteråt!"

Ökad konkurrens gav sömnlösa nätter

Petri öppnade en musikaffär på ett köpcenter och i början gick verksamheten bra. Sedan började Petri oroa sig för trenden där nätet stod för en allt större del av musikutbudet, men han litade på att affärens centrala läge och de påkostade lokalerna skulle dra till sig en stor kundvolym. Snart tvingades han dock konstatera att kunderna flyttat över till nätet.

Petri planerade att utvidga verksamheten till nätet, men insåg att konkurrensen där pressade priserna så mycket att det inte var lönsamt att fortsätta. ”Jag fick arbeta sju dagar i veckan eftersom köpcentret krävde att alla följde dess öppettider. Hyran fick jag just och just betald, men jag hade inte råd att avlöna personal".

Efter att Petri arbetat dygnet runt i två års tid påminde hans hustru om att han var medlem i arbetslöshetskassan. Petri ringde till AYT-kassan för att fråga om de allmänna villkoren för arbetslöshetsskydd och han beställde ett infopaket för företagare som blir arbetslösa. Petri och hans hustru diskuterade firmans situation och fortsatt verksamhet vid flera tillfällen. De kom fram till att det är bäst att lägga ned den olönsamma verksamheten.

"Nu är jag glad att jag vågade fatta beslutet om att sluta innan företagandet hade slitit ut mig. Jag fick dagpenning enligt en arbetsinkomst på 30 000 euro som jag hade valt för kassan, dvs. cirka 1 500 euro per månad brutto. Jag klarar mig nog med dagpenningen, men söker hela tiden aktivt arbete och kan igen sova lugnt om nätterna!”

Trygga din framtid och bli medlem i AYT-kassan här!