Medlemskapet

Som företagare måste du våga ta risker. Du behöver dock inte riskera din eller din familjs utkomst. Medlemskapet i AYT-kassan tryggar din ekonomi och ger dig möjlighet att fokusera på det väsentliga – ditt företagande. Om företagandets förutsättningar eller din livssituation förändras, kan du själv välja mellan att sluta eller fortsätta som företagare eftersom din utkomst är tryggad vid en eventuell nedläggning av verksamheten.

Bestäm själv över fortsättningen – försäkra dig mot arbetslöshet!

Räknare

Om du vill beräkna storleken på AYT-kassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning, kan du använda våra räknare nedan.

Du kommer till AYT-kassans räknare via länkarna för beräkning av medlemsavgiften och företagardagpenningen. Länken för beräkning av efterskyddsdagpenning går till webbplatsen för Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Beräkna storleken på din medlemsavgift »

Beräkna din företagardagpenning » 

Beräkna din efterskyddsdagpenning »