Vanliga frågor

Hur anmäler jag ändrade uppgifter?

Anmäl dina ändrade uppgifter till kassan via webbformuläret, fax eller telefon. Gör adressändringar så fort som möjligt. Vi uppdaterar medlemsregistret med Befolkningsregistrets adressuppgifter två gånger per år, men utan din anmälan kan det hända att brevpost ändå sänds till din gamla adress.

Mina fakturor för medlemsavgiften har förkommit/Jag har inte fått fakturorna. Hur gör jag?

AYT-kassan skickar normalt alla fakturor för årets medlemsavgifter i januari februari till dem som är medlemmar i kassan vid årets början. Annars skickar vi fakturorna för resten av året inom två veckor efter anslutningen till kassan. Om fakturorna har förkommit eller du inte alls fått dem, kontakta oss, så skickar vi nya.

Skickar ni uppgifter om betalda medlemsavgifter till skattemyndigheten?

Ja, vi sänder uppgifter om dina betalda medlemsavgifter direkt till skattemyndigheten på elektronisk väg.

Hur påverkas medlemskapet av min sjukledighet?

Om du erhåller sjukdagpenning från FPA för din sjukskrivningstid, debiterar vi endast grundavgiften för denna förmånstid. Den tid du är arbetsoförmögen kan inte räknas in i arbetsvillkoret. Meddela oss när din arbetsoförmåga börjat så att vi kan ändra din fakturering. Din intjänade rätt till dagpenning finns kvar under sjukledigheten. 

Hur påverkas medlemskapet av min arbetspension?

Om du har beviljats full arbetspension, är medlemskapet i AYT-kassan inte längre aktuellt för dig. Då är det bäst att du går ut ur kassan genom en skriftlig anmälan. När du har arbetspension kan kassan inte längre betala ut arbetslöshetsdagpenning till dig.

Kan jag ge någon annan fullmakt att sköta mina ärenden i AYT-kassan?

Ja, det kan du. När du vill ge en annan person rätt att sköta dina ärenden i AYT-kassan, skicka oss en skriftlig fullmakt med din underskrift. Fullmakten bör ange det fullständiga namnet på personen som du ger fullmakt, så att vi kan säkerställa dennes rätt att sköta dina ärenden. Utan fullmakt lämnar vi inte ut dina personuppgifter till någon annan än dig.

Jag behöver juridisk rådgivning i mitt företag. Var kan jag få hjälp?

Enligt lagen är rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa och arbetslöshetsdagpenning de enda tjänster vi får tillhandahålla. Vi får inte ge rådgivning i andra ärenden än sådana som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Därmed får vi inte erbjuda medlemsförmåner som t.ex. juridisk rådgivning eller råd om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Arbetarskyddsförvaltningen informerar om arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter. Om du vill, kan du även undersöka ifall du har rätt till advokattjänster genom en statlig rättshjälpsbyrå, antingen helt kostnadsfritt eller med självrisk. Om du är företagsmedlem i ett fackförbund, kan du ha rätt till juridisk rådgivning genom facket. Kontakta facket för att klarlägga saken.