Utträde ur kassan

Du kan gå ut ur kassan genom en skriftlig anmälan om utträde. Om du har obetalda medlems- eller grundavgifter vid utträdet ur kassan, skickar vi en ny faktura på den obetalda delen. 

Om du lägger ned företagsverksamheten och avser söka arbetslöshetsdagpenning från oss, ska du inte gå ut ur kassan. Kassan betalar dagpenning endast till sina medlemmar. För den arbetslöshetstid som arbets- och näringsbyrån har konstaterat betalar du grundavgift i stället för medlemsavgift. Vi ändrar din fakturering i samband med handläggningen av din första förmånsansökan.

65-åringar och äldre medlemmar

Om du inte gör en utträdesanmälan upphör medlemskapet vid utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 68 år. I regel kan vi inte betala arbetslöshetsdagpenning efter utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år.

lönearbete

Om du blir lönearbetare och medlem i en löntagarkassa, försäkra dig om att dina medlemsavgifter i AYT-kassan är betalda fram till utträdesdagen. Avgifterna är i ordning, när du har betalat din medlems- eller grundavgift fram till utträdesdagen. För att ditt intjänade utkomstskydd ska gälla efter kassaövergången får den oförsäkrade tiden mellan medlemskapen inte överstiga en månad.

Mer information om hur du byter kassa och behåller arbetslöshetsskyddet finns på webbplatsen i avsnittet Från företagare till löntagare.