Fakturering

Vi fakturerar medlemsavgiften baserat på den försäkringsnivå du valt (euro/år). Medlemsavgiften är en årligen fastställd procentandel av den försäkringsnivå du valt. Medlemsavgiften år 2019 är 2,25 % på den del av arbetsinkomsten som överstiger 5 800 eur.

Grundavgiften är 25 % av AYT-kassans lägsta medlemsavgift. Under 2019 är grundavgiften 39,47 euro.

Medlemsavgiften är avdragbar i sin helhet vid personbeskattningen.

Du kan välja att betala medlemsavgiften eller grundavgiften i 1, 2 4 eller 12 rater. Enligt kassans stadgar är förfallodagarna för 1, 2 och 4 raterna den sista dagen i februari, april, juni och augusti. Faktureringen som avser nya medlemmar anpassas efter denna tidtabell under anslutningsåret. Du kan ändra antalet rater genom att anmäla önskat antal till kassan.

Efter den första faktureringen av medlemsavgiften kan du få fakturorna som e-fakturor, om du vill. Ytterligare information om e-fakturor får du av din bank. För att garantera att medlemskapet och medlemsuppgifterna hålls konfidentiella skickas e-fakturorna till din personliga nätbank och inte exempelvis till företagets nätbank. Anmäla oss, om du beställer e-fakturan av oss i mitten av en faktureringsperiod, så att vi kan skicka dig din medlemsfakturan på nytt som e-faktura.