Medlemmar

Här finns allmänna råd och basfakta för medlemmar i AYT-kassan. Du kan få personlig rådgivning via telefontjänsten, kundtjänsten på vår byrå och e-post.

Det lönar sig att hålla aktiv kontakt med kassan under medlemskapet och meddela oss även små förändringar i företagsverksamheten, t.ex. om ditt ägande eller din ställning i företaget förändras. Uppdaterade medlemsuppgifter hjälper oss att ge dig aktuella råd i varje situation och att undvika avbrott i utkomstskyddet

Ta kontakt

AYT-kassans kontaktuppgifter finns nedan.

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
Tfn 09 2535 3100
asiakaspalvelu [at] ayt.fi

Alla kontaktuppgifter »

Räknare

Om du vill beräkna storleken på AYT-kassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning, kan du använda våra räknare nedan.

Du kommer till AYT-kassans räknare via länkarna för beräkning av medlemsavgiften och företagardagpenningen. Länken för beräkning av efterskyddsdagpenning går till webbplatsen för Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Beräkna storleken på din medlemsavgift »

Beräkna din företagardagpenning » 

Beräkna din efterskyddsdagpenning »