Vanliga frågor

Varför grundades AYT-kassan?

AYT-kassan grundades för att ge företagare möjlighet att skydda sig mot arbetslöshet. Syftet med kassan är också att förbättra företagarnas arbetslöshetsskydd och bidra till att företagare och löntagare behandlas mera jämlikt i arbetslöshetsskyddet.

Vem äger AYT-kassan?

AYT-kassan är en självständig och oberoende arbetslöshetskassa. AYT-kassan förvaltas av kassans medlemmar. Den högsta beslutanderätten i AYT-kassan utövas av kassamötet. Kas­sans styrelse ansvarar för att kassans ärenden hanteras i enlighet med lagar, kassans stadgar och kassamötets beslut. Styrelsen består av 4-6 medlemmar samt suppleanter­.

Vem övervakar AYT-kassans verksamhet?

AYT-kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen.