Vanliga frågor

 

När kan jag skicka min första ansökan om dagpenning?

Du kan skicka din första ansökan om dagpenning inklusive bilagor när du har varit arbetslös arbetssökande i minst fyra veckor. Ansök alltid om dagpenning i perioder av minst fyra veckor och retroaktivt.

 

Skickar TE-byrån alla mina papper till AYT-kassan?

TE-byrån skickar inte handlingar du lämnat in där till AYT-kassan utan du ska själv skicka de bilagor som behövs för ansökan om dagpenning till kassan.

 

Hur snabbt efter ansökan finns pengarna på mitt konto?

Ansökningar om dagpenning som kommer till AYT-kassan behandlas alltid så fort som möjligt, i ankomstordning. Behandlingen av din första ansökan tar typiskt cirka en vecka. Som snabbast kan ansökan behandlas redan på ankomstdagen, om TE-byråns utlåtande och alla nödvändiga bilagor är tillgängliga för kassan. För att påskynda behandlingen kan du bifoga alla nödvändiga bilagor på en och samma gång.

Ansökningar som gäller fortsatta perioder behandlas oftast redan samma dag som de ankommer till kassan. Utbetalningen kan finnas på ditt konto redan inom några dagar efter att din ansökan ankommit till kassan.

 

Hur gör jag om jag blir sjuk under arbetslöshetstiden?

Om du insjuknar under arbetslösheten så att du har rätt till sjukdagpenning ska du sjukanmäla dig till både AYT-kassan och TE-byrån. Från AYT-kassan kan du få arbetslöshetsdagpenning för sjukdagpenningens självriskdagar.

Ansök om sjukdagpenning hos FPA. FPA ­ger dig och kassan ett beslut om din självrisktid och tiden för utbetalning av sjukdagpenning. När du fått FPA:s beslut kan du söka arbetslöshetsdagpenning från AYT-kassan för självrisktiden som FPA angett.

 

Jag är missnöjd med mitt dagpenningbeslut, hur kan jag överklaga det?

Alla AYT-kassans beslut är överklagbara, så du kan söka ändring i beslutet genom att lämna en besvärsskrift till kassan.