Sysselsättningsfrämjande service

TE-byrån kan hänvisa dig till sysselsättningsfrämjande service. Sådan är t.ex.

  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • prövning (utbildningsprövning vid läroanstalt eller arbetsprövning på arbetsplats)
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier

Dagpenningens storlek för tid i sysselsättningsfrämjande service

Arbetslöshetsdagpenning betalas för tid i dessa tjänster. Vi betalar dig den inkomstrelaterad dagpenning som du skulle ha rätt till som arbetslös. Du kan också ha rätt till förhöjd förtjänstdel under sysselsättningsfrämjande service. Förhöjd arbetslöshetsdagpenning betalas i högst 200 dagar.

Kostnadsersättning

Du kan också ha rätt till kostnadsersättning under sysselsättningsfrämjande service. Den är avsedd för ersättning av måltids- och resekostnader. Kostnadsersättningen betalas för tid i åtgärder som avtalats med TE-byrån. Undantagsvis från övrig sysselsättningsfrämjande service betalas ingen kostnadsersättning för frivilliga studier.

Kostnadsersättningens storlek är 9 euro per dag och den förhöjda kostnadsersättningen uppgår till 18 euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning betalas när du deltar i sysselsättningsfrämjande service utanför din pendlingsregion. Du har även rätt till förhöjd kostnadsersättning när du deltar i service som anordnas inom pendlingsområdet men utanför hemorten och deltagandet medför inkvarteringskostnader och du uppvisar en tillförlitlig utredning, t.ex. hyreskontrakt, för inkvarteringskostnaderna.

Kostnadsersättning betalas för dagar då du faktiskt deltar i tjänsterna. I arbetskraftspolitisk vuxenutbildning betalas kostnadsersättning även för frånvarodagar, dock inte för semestertiden. Kostnadsersättning är skattefri inkomst.