Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som beror på att du har tagit emot ett arbete. Sedan den 1 januari 2018 kan rörlighetsunderstödet även betalas utifrån arbetsrelaterad utbildning.

Betalning av stödet förutsätter, att

 • du har rätt till arbetslöshetsförmån precis före arbetets början

 • din arbetsresa när heltidsarbetet börjar är över 3 timmar per dag och i deltidsarbete över 2 timmar per dag

 • ditt arbete pågår i minst 2 månader

 • den arbetsrelaterade utbildningen är en förutsättning för arbetet, om du ansöker om rörlighetsunderstödet utifrån en arbetsrelaterad utbildning. Observera dock att t.ex. en kurs för säkerhetskort eller hygienpass inte uppfyller denna förutsättning.

 • Din resa till utbildning som hänför sig till heltidsarbete tar över 3 timmar per dag och till utbildning som hänför sig till deltidsarbete över 2 timmar per dag.

Din resa till utbildning som hänför sig till heltidsarbete tar över 3 timmar per dag och till utbildning som hänför sig till deltidsarbete över 2 timmar per dag.

Rådgivning om rörlighetsunderstödet

Rörlighetsunderstödets storlek

Rörlighetsunderstödet är av samma storlek som grunddagpenningen (32,40 €/dag). Understödet betalas för 5 dagar per vecka i heltidsarbete. I deltidsarbete betalas understödet endast för arbetsdagar. Betalningen av rörlighetsunderstödet beror på arbetets varaktighet enligt följande:

 • arbetet har varat i minst 2 månader, understödet varar i 30 dagar

 • arbetet har varat i minst 3 månader, understödet varar i 45 dagar

 • arbetet har varat i minst 4 månader, understödet varar i 60 dagar.

Ansöka om rörlighetsunderstöd

Ansök om rörlighetsunderstödet inom tre månader från början av arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen när det gäller ett arbete eller en arbetsrelaterad utbildning som har inletts 2018. När det gäller anställningar som började 2017 skulle rörlighetsunderstöd inom ramen för den lag som gällde då ansökas redan före anställningens början.

Ansökan kan du skriva ut på Arbetslöshetskassornas samorganisations webbplats. Bifoga ditt arbetsavtal till ansökan.

Förhöjning av rörlighetsunderstödet och barnförhöjning

Rörlighetsunderstödet kan betalas förhöjt, om arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade utbildningen ordnas ligger över 200 kilometer från din boningsort eller din boningsort före flytten. Betalningen av förhöjningsdelen kan upphöra när den arbetsrelaterade utbildningen upphör, om arbetsplatsen ligger närmare än 200 kilometer från din boningsort.

Om du har tillgång till bil granskas arbetsresans längd utifrån körsträckan med bil. Om du inte har tillgång till bil granskas arbetsresans längd utifrån åksträckan med kollektivtrafik.

Rörlighetsunderstödets förhöjningsdel är till storleken 4,74 €/dag.

Sedan den 1 januari 2018 kan rörlighetsunderstödet utökas med barnförhöjning för barn under 18 år som du har vårdnaden om.

Barnförhöjningens storlek är:

 • 5,23 € för ett barn
 • 7,68 € för två barn
 • 9,90 € för tre eller flera barn.

Rådgivning om rörlighetsunderstödet

​Om du är osäker på din rätt att söka rörlighetsunderstöd kan du kontakta oss per e-post på asiakaspalvelu [at] ayt.fi eller per telefon på 09 2535 3100 (mån.-tors. kl. 9-16, fre. kl. 9-13).