Rätt till dagpenning och dagpenningens storlek

Här får du information om när företagare har rätt till dagpenning och hur dagpenningens storlek fastställs. Om du ska söka dagpenning från AYT-kassan för första gången, se även kom ihåg-listan under rubriken "Om du blir arbetslös".

Du kan också prova dagpenningräknarna i avsnittet Räknare. När du beräknar din eventuella dagpenning ska du beakta att räknarna endast ger uppskattningar. Dagpenningen fastställs slutgiltigt i samband med behandlingen av din första ansökan.

Räknare

Om du vill beräkna storleken på AYT-kassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning, kan du använda våra räknare nedan.

Du kommer till AYT-kassans räknare via länkarna för beräkning av medlemsavgiften och företagardagpenningen. Länken för beräkning av efterskyddsdagpenning går till webbplatsen för Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Beräkna storleken på din medlemsavgift »

Beräkna din företagardagpenning » 

Beräkna din efterskyddsdagpenning »

Esite

 

Julkaisemme vuosittain päivitetyn esitteen. Esite on luettavissa tästä sähköisessä muodossa. Halutessasi voit myös tilata julkaisemaamme materiaalia maksutta omaan tai ammattikäyttöön.