AKTIVITETSMODELLEN

Enligt den lag som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska den som ansöker om dagpenning påvisa sådan aktivitet som fastställts separat i lagen under en period på 65 betalningsdagar. Om aktivitet saknas eller inte finns i tillräcklig grad, sjunker dagpenningen med 4,65 procent under de följande 65 betalningsdagarna.

HUR VISAR DU TILLRÄCKLIG AKTIVITET?

Du är aktiv på det sätt som fastställts i lagen under en period på 65 betalningsdagar, när                

 • du förvärvsarbetar så, att arbetet under en vecka skulle öka löntagarens arbetsvillkor. Under en granskningsperiod innebär detta arbete i 18 timmar och arbete i 8 timmar på undervisningsområdet.
 • du arbetar som företagare så att du under en granskningsperiod tjänar minst 23 procent av den månadsinkomst för en företagare som ökar arbetsvillkoret. År 2019 innebär detta en inkomst på 245,64 euro.
 • du deltar i en minst 5 dagar lång sysselsättningsfrämjande eller sysselsättningsstödjande tjänst som TE-byrån anvisat.

NÄR FÖLJS DIN AKTIVITET INTE UPP?

Aktivitetsmodellen omfattar ändå inte alla arbetssökande, utan i vissa situationer betalas alltid dagpenningen oavkortad. Hur aktivt du söker arbete följs inte upp, om

 • du har anhängiggjort en ansökan om sjukpension. Detta gäller även en ansökan om partiell sjukpension och rehabiliteringsstöd
 • du arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare
 • du får en social förmån som beviljats på grund av arbetsoförmåga eller skada
 • till dig betalas dagpenning för en sammanhängande permitteringsperiod som är kortare än 65 dagar

NÄR BETALAS IGEN DIN DAGPENNING OAVKORTAD EFTER EN PERIOD AV SÄNKT BETALNING?

Efter en period av sänkt betalning återgår dagpenningen till fullt belopp, när

 • du uppfyller arbetsvillkoret
 • du har idkat företagsverksamhet i över två veckor
 • du har haft lönearbete i över två veckor
 • din dagpenning avslås antingen därför att arbetstiden överskrids eller för att arbetstidsövervakning saknas
 • din dagpenning avslås på grund av dina inkomster
 • för dig fastställs en viss tid utan ersättning (s.k. karens) eller skyldighet att vara i arbete.