Kom ihåg-lista för arbetslösa

Anmäl dig till TE-byrån som arbetssökande. Kom ihåg att nämna att du är medlem i AYT-kassan.

Upphör din pensionförsäkringen (FöPL, LFöPL).

Försäkra dig om att ditt företag har avförts ur skattemyndighetens register (exklusive yrkesutövare och privata näringsidkare)

  • mervärdesskatt
  • förskottsuppbörd
  • arbetsgivarregistret

Lämna ett intyg över pensionförsäkringens upphörande och handlingar som visar företagandets upphörande till TE-byrån.

Skicka din ansökan om dagpenning till kassan när du har varit arbetslös arbetssökande i minst 4 veckor. Ansökan måste dock skickas till kassan inom 3 månader från den tidpunkt då du blev arbetslös.

Fyll i ansökan tidigast från och med dagen då du anmälde dig som arbetssökande. Kontrollera att du har fyllt i arbetslös/utbildning/sjuk för varje dag i ansökan i enlighet med din dagliga situation. En omsorgsfullt ifylld ansökan påskyndar behandlingen i kassan.

Bifoga följande i din första ansökan

  • intyg över årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen (oftast för de 4 senaste åren)
  • försäljningsvinstkalkyl
  • utredning om sociala förmåner och andra inkomster under arbetslösheten
  • om du söker efterskyddsdagpenning baserad på löneinkomster från tiden innan företagandet började, bifoga löneintyg