Artiklarna

Medlemsavgiften minskas i 2019

7.11.2018 - 15:41

AYT-kassans medlemsavgiften minskas från och med 1.1.2019. Medlemsavgiften 2019 kommer att vara 2,25 % på den del av arbetsinkomsten som överstiger 5 800 euro. På försäkringsnivå 12 816 euro per år...

Läs mer »

Minimiarbetsinkomsten att vara 12 816 euro i 2019

7.11.2018 - 15:31

För att företagarens arbetsvillkor ska intjänas år 2019, ska en FöPL- och LFöPL-försäkrad företagares fastställda årsarbetsinkomst ska vara minst 12 816 euroa per år och en ArPL-försäkrad...

Läs mer »

Aktiveringsmodellen

2.1.2018 - 15:34

I aktiveringsmodellen följer arbetslöshetskassan ansökarens aktivitet beträffande arbetssökningen i perioder på 65 utbetalningsdagar för inkomstrelaterad dagpenning. Det här betyder att alltid då...

Läs mer »

Betalningsmeddelanden via sms

21.11.2017 - 13:37

Nu erbjuder vi också betalningsmeddelanden via sms. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Ur textmeddelandet framgår summan som...

Läs mer »

Medlemsavgiften minskas väsentligt i 2018

31.10.2017 - 17:20

AYT-kassans medlemsavgiften minskas väsentligt från och med 1 januari 2018. Medlemsavgiften i AYT-kassan år 2018 kommer att vara 2,65 % på den del av arbetsinkomsten som överstiger 5 800 euro....

Läs mer »

Minimiarbetsinkomsten att vara 12 576 euro i 2018

31.10.2017 - 17:03

I 2018, minimiarbetsinkomsten som intjänar företagarens arbetsvillkor är 12 576 euro. För dig som vill bli medlem Du kan intjäna företagrens arbetsvillkoret i AYT-kassan när din...

Läs mer »

Förändringar i postens utdelning

1.8.2017 - 13:05

Enligt Postis utdelningsdagsändring har postens utdelning förändrats och brevposten utdelas inte till arbetslöshetskassan på tisdagar.

Läs mer »

Fakturering

9.2.2017 - 17:49

Kontrollera din försäkringsnivå varje år i samband med att vi fakturerar medlemsavgiften och anmäl din nya försäkringsnivå till AYT-kassan vid behov. Vi skickar nya fakturor till dig när ditt...

Läs mer »

Medlemsavgiften för år 2017

20.12.2016 - 12:44

Finansinspektionen har fastställt att nästä år vår medlemsavgift är den samma som i år: 3,7 % av den del av arbetsinkomsten som valts till grund för arbetslöshetsförsäkringen som överstiger 5 800...

Läs mer »

Minimiförsäkringsnivån 12 564€ från 1.1. 2017

16.11.2016 - 13:45

Minimiförsäkringsnivån som uppfyllar företagarens arbetsvillkoret justeras årligen med lönekoefficient. Från början av 2017 miniminivån är 12 564€. Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad...

Läs mer »