Yrittäjästä palkansaajaksi

Työttömyysturvalaki on rakennettu siten, että jos vakuuttaa itsensä oikeassa kassassa jatkuvasti, ei ansioturvaan tule aukkoja. Yrittäjätoiminnasta tulisi vakuuttaa itsensä AYT-kassassa ja palkkatyöstä palkansaajakassasta. Vaikka laissa onkin jätetty siirtymäajat kassan vaihdolle, kannattaa kassaa aina vaihtaa heti oman tilanteen muututtua, jotta saisi oman ansioturvansa säilymään katkotta. Palkkatyöhön siirtyvän kannattaakin heti palkkatyöhön siirryttyä vaihtaa palkansaajakassaan ja takaisin AYT-kassaan, jos myöhemmin aloittaa yritystoiminnan uudelleen.

Yrittäjäpäivärahaoikeuden siirtyminen

Jos siirryt AYT-kassasta palkansaajakassaan ja jäät työttömäksi ennen palkansaajan työssäoloehdon täyttymistä, voit saada palkansaajakassasta työttömyyspäivärahaa, joka perustuu AYT-kassaan valitsemaasi työtuloon. Tämä oikeus on voimassa niin kauan, kunnes täytät palkansaajan työssäoloehdon.

Yrittäjän jälkisuojan toteutuminen edellyttää, että

  • liityt palkansaajakassaan kuukauden sisällä AYT-kassasta eroamisesta ja jäsenmaksusi on maksettu eropäivään saakka. Sinulla ei ole oikeutta yrittäjän jälkisuojaan, jos sinut on erotettu AYT-kassasta.
  • olet kerryttänyt AYT-kassassa yrittäjän työssäoloehdon. Jos olet saanut AYT-kassasta työttömyyspäivärahaa yrittäjän työssäoloehdon perusteella, jälkisuojaoikeus koskee AYT-kassasta jäljellä olevia päiviä.

Yrittäjän jälkisuojapäivärahan saamisen edellytyksenä on lisäksi, että yrittäjän työssäoloehto on voimassa jäädessäsi työttömäksi. Työssäoloehdon tulee lisäksi täyttyä työttömyyttä välittömästi edeltäneen 48 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Palkansaajan jälkisuojaoikeuden siirtyminen

Jos et ole ehtinyt AYT-kassan jäsenyysaikana kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa ja palkansaajakassasta AYT-kassaan siirretty työttömyysturvasi on edelleen voimassa, voit liittyä palkansaajakassaan säilyttäen aiemmin ansaitun turvasi. Sinun tulee kuitenkin huolehtia siitä, että liityt takaisin palkansaajakassaan kuukauden sisällä AYT-kassasta eroamisesta. AYT-kassan jäsenmaksut tulee myös maksaa eropäivään saakka.