YRITTÄJÄN OIKEUS TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAAN

Päivärahaa saadaksesi sinun tulee täyttää yrittäjän työssäoloehto.

Yrittäjän työssäoloehto

Sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan AYT-kassasta, jos olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon työttömäksi työnhakijaksi jäädessäsi.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet

 • ollut vähintään 15 kuukautta AYT-kassan jäsen ja
 • toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että eläkevakuutustulosi on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 12 816 euroa vuodessa 2019
  • 12 576 euroa vuodessa 2018
  • 12 564 euroa vuodessa 2017
  • 12 420 euroa vuodessa 2016
  • 12 325,55 euroa vuodessa 2015

Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon.

Työssäoloehto voi kertyä työttömyyttä edeltäneen 4 vuoden aikana, vähintään 4 kuukauden jaksoissa. Edellä mainittua 4 vuoden tarkasteluaikaa voidaan pidentää enintään 7 vuodella esimerkiksi äitiysloman, hoitovapaan, sairausloman, opiskelun tai osa-aikaeläkkeen vuoksi.

Sairaus-, osasairaus-, äitiyspäiväraha- tai muu vastaava aika tai ei kerrytä työssäoloehtoasi. Työssäoloehto ei myöskään kerry ajalta, jolta saat työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea yritystoiminnan päättymisen tai yritystoiminnassa työllistymisen päättymisen vuoksi.

Työmarkkinoilta poissaollut voi menettää työssäoloehtonsa

Jos olet ollut ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta, menetät työttömyyspäivärahaoikeutesi. Hyväksyttäviä syitä työmarkkinoilta poissaoloon ovat esimerkiksi sairaus, äitiysloma tai päätoiminen opiskelu.

Sinun katsotaan olevan työmarkkinoilla, kun työllistyt yritystoiminnassa tai palkkatyössä tai kun olet TE-toimistossa työnhakijana.

Jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täynnä tai voimassa

Jos et työttömäksi jäädessäsi ole täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa, selvitämme onko sinulla vielä oikeus palkkatuloon perustuvaan päivärahaan. Tätä päivärahaa kutsutaan palkansaajan jälkisuojapäivärahaksi.

Jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli puolen vuoden ajan, oikeutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan ei ole enää voimassa. Näin käy myös, jos et täytä työssäoloehtoa tarkastelujaksolla. Yrittäjän työssäoloehdon tarkastelujakso on 4 vuotta.Tarkastelujaksolla tarkoitetaan aikaa työttömyyden alkamisesta taaksepäin. Palkansaajan tulee täyttää 26 viikon työssäoloehto 28 kuukauden tarkastelujaksolla.

Sinulla voi olla kuitenkin oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen vaikka työttömyyspäivärahaoikeuden edellytykset eivät täyty. Nämä etuudet ovat samansuuruisia (32,40 euroa/päivä vuonna 2019) ja niiden hakemisesta voit tiedustella Kelasta.

Yleensä kannattaa jäädä AYT-kassan jäseneksi vaikka työssäoloehto ei olisikaan täyttynyt, koska yritystoiminnan jatkuessa myöhemmin aiemmat yrittäjyysajat voidaan laskea mukaan työssäoloehtoon. Jos lähdet palkkatyöhön, sinun kannattaa siirtyä palkansaajakassan jäseneksi heti palkkatyön alettua.