Työllistymistä edistävät palvelut

TE-toimisto voi ohjata sinut työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat esimerkiksi

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu (koulutuskokeilu oppilaitoksessa tai työkokeilu työpaikalla)
  • kuntouttava työtoiminta
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu

Päivärahan suuruus työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Näiden palvelujen ajalta maksamme työttömyyspäivärahaa, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi. Sinulla voi olla oikeus myös korotettuun ansio-osaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotettua työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 200 päivän ajalta.

Kulukorvaus

Sinulla voi olla oikeus työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työttömyysetuuden lisäksi kulukorvaukseen. Kulukorvaus on tarkoitettu ateria- ja matkakustannusten korvaamiseen. Kulukorvausta maksetaan TE-toimiston kanssa sovittujen toimenpiteiden ajalta, ei kuitenkaan omaehtoisten opintojen ajalta.

Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa päivältä ja korotetun kulukorvauksen suuruus on 18 euroa päivältä. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Sinulla on oikeus korotettuun kulukorvaukseen myös, kun osallistut työssäkäyntialueellasi kotikuntasi ulkopuolella järjestettävään palveluun ja sinulle aiheutuu osallistumisesta majoituskustannuksia ja esität luotettavan selvityksen kuten esim. vuokrasopimuksen majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

Kulukorvausta maksetaan palveluista todellisilta osallistumispäiviltä. Työvoimakoulutuksessa kulukorvausta maksetaan myös poissaolopäiviltä, ei kuitenkaan loma-ajoilta. Kulukorvaus on verotonta tuloa.