Etuuksien verotus

AYT-kassan maksamat etuudet ovat veronalaista tuloa. Saamme palkkaa varten lasketut ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa automaattisesti kotiin saamaasi verokorttia kassaan.

Palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotamme ansiopäivärahaa ja liikkuvuusavustusta maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25 %.

Suosittelemme, että hankit muutosverokortin etuutta varten. Sopiva ajankohta on esimerkiksi ensimmäisen päivärahan maksamisen jälkeen, kun saat meiltä päätöksen päivärahasi suuruudesta. Kun toimitat työttömyyskassalle etuutta varten lasketun muutosverokortin, pidätämme veron sen mukaisesti ilman korotuksia.

Ilmoitamme tiedot maksetuista etuuksista suoraan verottajalle.