Ilmoittaudu TE-toimistoon

Työttömyysetuutta saadaksesi sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon). Ilmoittautumisen voit laittaa alulle työvoimahallinnon verkkosivustolla www.te-palvelut.fi, josta saat lisäohjeita. Muista kertoa TE-toimistoon olevasi AYT-kassan jäsen.

Ilmoittautumisen jälkeen sinun on täytettävä selvityspyyntö koskien yritystoiminnan päättymistä ja toimitettava se TE-toimistoon. Selvityksen liitteeksi tarvitset yritystoiminnan päättymistä osoittavat asiakirjat, joita ovat esimerkiksi

  • todistus eläkevakuutuksen lopettamisesta
  • todistus yrityksen poistamisesta ennakonperintä- ja työnantajarekistereistä sekä keskeyttämisestä tai poistamisesta ALV-rekisteristä (ei edellytetä ammatinharjoittajilta eikä toiminimiyrittäjiltä)
  • todistus selvitystilaan tai konkurssiin asettamisesta tai yhtiön purkamisesta
  • todistus yrityksen vuokrasopimuksen tai muiden sopimusten päättymisestä
  • kauppakirja, jos yritys tai osa siitä on myyty
  • todistus toimeksiantosuhteen päättymisestä ja esimerkiksi kirjanpitäjän todistus toimeksiantajien määrästä (palkansaajaan rinnastettava yrittäjä)
  • päätös sairauspäivärahaoikeuden päättymisestä ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta
  • lomautusilmoitus ja todistus, josta ilmenee, että yrityksestä on kuluneen vuoden aikana ollut lomautettuna myös muita työntekijöitä

TE-toimisto antaa kassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyydestäsi. Lausuntoon ei voi hakea muutosta. Sinun tulee toimittaa päivärahahakemus kassalle, joka antaa sinulle valituskelpoisen päätöksen. Kassa ei voi maksaa työttömyyspäivärahaa vastoin TE-toimiston lausuntoa. 

Tarkempaa tietoa työttömäksi ilmoittautumisesta saat TE-toimistosta.

Laskurit

Jos haluat laskea AYT-kassan jäsenmaksun tai mahdollisen päivärahasi suuruuden, voit hyödyntää alla olevia laskureitamme.

Jäsenmaksu- ja yrittäjäpäivärahalaskurien linkeistä pääset AYT-kassan omiin laskureihin.

Jälkisuojapäivärahalaskurin linkki ohjaa sinut Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivustolle.

Laske jäsenmaksusi suuruus »

Laske yrittäjäpäivärahasi  »

Laske jälkisuojapäivärahasi »

Tärkeät lomakkeet

Kaikki päivärahan hakijan tarvitsemat lomakkeet, kuten päivärahahakemus ja myyntivoittolaskelma, ovat tulostettavissaa alla olevasta linkistä Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivustolta. Jos sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, voit tilata tarvitsemasi lomakkeet AYT-kassan toimistosta.

Kaikki lomakkeet

Esite

 

Julkaisemme vuosittain päivitetyn esitteen. Esite on luettavissa tästä sähköisessä muodossa. Halutessasi voit myös tilata julkaisemaamme materiaalia maksutta omaan tai ammattikäyttöön.