Ensimmäinen päivärahahakemus

Ensimmäinen päivärahahakemus tulee postittaa AYT-kassalle liitteineen. Hakemuslomakkeita saat verkkosivustoltamme, TE-toimistosta tai tilaamalla kassan toimistosta.

Toimita kassalle ensimmäisen hakemuksesi liitteenä seuraavat asiakirjat

  • todistus eläkevakuutuksen vahvistetun työtulon tasosta (yleensä neljän vuoden ajalta) ennen työttömäksi jäämistä. Voit tilata todistuksen omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi.
  • myyntivoittolaskelma liitteineen. Laskelma on tehtävä, jos olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta ennen työttömäksi jäämistäsi.
  • muutosverokortti etuutta varten. AYT-kassa saa yleensä verotietosi suoraan verottajalta. Jos haluat muutoksen pidätysprosenttiisi, toimita kassalle muutosverokortti etuutta varten.
  • todistukset mahdollisista muista sosiaalietuuksista, esim. eläke tai kotihoidontuki.

Jos et ole ehtinyt täyttää yrittäjän työssäoloehtoa ja haet päivärahaa jälkisuojan perusteella, toimita kassalle palkkatodistus ja irtisanomisilmoitus koskien edellistä palkkatyösuhdettasi. Palkkatodistuksesta on käytävä ilmi ennakonpidätyksen alainen ansiosi vähintään 26 kalenteriviikolta välittömästi ennen yrittäjäksi ryhtymistäsi. Palkkatodistuslomakkeet saat verkkosivustolta www.tyj.fi.

Ensimmäisen hakemuksen voit toimittaa kassalle oltuasi työttömänä työnhakijana vähintään 4 viikkoa. Sinun kannattaa toimittaa hakemus kassalle vasta sitten, kun TE-toimisto on antanut lausunnon työttömyydestäsi. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti, etukäteen täytettyjä hakemuksia emme voi käsitellä. Hakemus on toimitettava kassalle viimeistään 3 kuukauden sisällä työttömäksi jäämisestä.

Jatkohakemukset

Kun ensimmäinen päivärahahakemuksesi on käsitelty, lähetämme sinulle maksuilmoituksen, jonka mukana saat paperisen jatkohakemuslomakkeen. Täytä jatkohakemus takautuvasti vähintään 4 viikolta. Myös jatkohakemuksen tulee olla työttömyyskassassa 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta työttömyyspäivärahaa haetaan.

Voit täyttää jatkohakemuksen joko maksuilmoituksen mukana tulleeseen paperilomakkeeseen tai verkkosivustollamme e-Asioinnin kautta. e-Asiointiin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla ja sen kautta voit lähettää kassalle myös päivärahahakemuksen liitteet. Suosittelemme e-Asiointipalvelun käyttämistä jatkohakemusten tekemisessä. Palvelun kautta saat toimitettua hakemuksesi kassaan nopeasti. Palvelu myös tarkistaa, että olet täyttänyt hakemukseen kaikki tarvittavat tiedot.

Jatkohakemus ja sen liitteet on järkevintä toimittaa AYT-kassalle samanaikaisesti. Jos olet esimerkiksi ollut hakujaksolla palkkatyössä, lähetä hakemus vasta sitten, kun sinulla on käytössäsi samaa ajanjaksoa koskeva palkkatodistus.