Aktiivimalli

Päivärahanhakijan on osoitettava laissa erikseen määriteltyä aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksolla. Jos aktiivisuutta ei ole tai sitä ei ole riittävästi, päivärahaa alenee 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Miten osoitat riittävää aktiivisuutta?

Olet laissa määritellyllä tavalla aktiivinen 65 maksupäivän jaksolla, kun                

 • teet palkkatyötä siten, että yhden viikon aikana tehtynä se kartuttaisi palkansaajan työssäoloehtoa. Tämä merkitsee 18 tunnin työskentelyä ja opetusalalla 8 tunnin työskentelyä tarkastelujaksolla
 • toimit yrittäjänä siten, että ansaitset tarkastelujaksolla vähintään 23% yrittäjän työssäoloehtoa kartuttavasta kuukausityötulosta. Vuonna 2019 tämä merkitsee 245,64 euron suuruista tuloa
 • osallistut vähintään 5 päivän mittaiseen TE-toimiston määrittämään työllistymistä edistävään tai työllistymistä tukevaan palveluun
 • osallistut vähintään 5 päivän mittaiseen kuntien, ammattiliittojen ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva toimintaan tai palveluun.

Lisää palveluita aktiivisuusedellytyksen piiriin 1.4.2019 alkaen

Huhtikuusta alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Muun muassa ammattiliittojen, kuntien ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta kartuttaa aktiivisuutta. Aktiivisuutta kartuttavaa työllistymistä tukevaa toimintaa löytyy jatkossa Suomi.fi-palvelusta. Varmista palvelun järjestäjältä, että valitsemasi toiminta täyttää aktiivisuusedellytyksen. Toimita kassalle palvelun tuottajan todistus toiminnasta tai palvelusta.

Vaikka muutos tulee voimaan 1.4.2019 alkaen, uusia aktiivisuutta karuttavia palveluita ei välttämättä voida laskea aktiivisuuteen mukaan heti. Esimerkiksi ammattiliiton ammattiliiton tai - järjestön järjestämä palvelu kartuttaa aktiivisuutta vasta, kun aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Milloin aktiivisuuttasi ei seurata?

Aktiivimalli ei kuitenkaan kosketa kaikkia työnhakijoita, vaan tietyissä tilanteissa päiväraha maksetaan aina alentamattomana. Työnhakusi aktiivisuutta ei tutkita, jos

 • olet laittanut työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireille. Tämä koskee myös osatyökyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukihakemusta
 • työskentelet omais- tai perhehoitajana
 • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
 • jos sinulle maksetaan päivärahaa alle 65 päivän yhdenjaksoiselta lomautusjaksolta

Milloin päivärahasi palautuu alennetun maksujakson jälkeen täysimääräiseksi?

Alennettuna maksettu päiväraha palautuu täysimääräiseksi, kun

 • täytät työssäoloehdon
 • sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää yritystoimintaa
 • sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää palkkatyötä
 • päivärahasi hylätään joko työajan ylittymisen tai työajan valvonnan puuttumisen vuoksi
 • päivärahasi hylätään tulojen perusteella
 • sinulle määrätään korvaukseton määräaika (ns. karenssi) tai työssäolovelvoite