Työttömäksi jääneen muistilista

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Muista mainita, että olet AYT-kassan jäsen.

Päätä eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL).

Varmista, että yrityksesi on poistettu verottajan rekistereistä (ei edellytetä ammatinharjoittajilta eikä toiminimiyrittäjiltä)

  • ALV-rekisteri
  • ennakonperintärekisteri
  • työnantajarekisteri

Toimita TE-toimistoon todistus eläkevakuutuksesi päättymisestä sekä yrittäjyyden päättymistä koskevat asiakirjat.

Lähetä päivärahahakemus kassaan, kun olet ollut TE-toimistossa työtön työnhakija vähintään 4 viikon ajan. Hakemus tulee kuitenkin toimittaa kassaan 3 kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä.

Täytä hakemuksesi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Tarkista, että olet täyttänyt jokaisen hakemasi päivän kohdalle työtön/koulutuksessa/työssä/sairas päiväkohtaisen tilanteesi mukaan. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä kassassa.

Liitä ensimmäiseen hakemukseesi

  • todistus eläkevakuutuksen vuosityötulosta (useimmiten viimeisen 4 vuoden ajalta)
  • myyntivoittolaskelma
  • selvitys sosiaalietuuksista tai muista työttömyyden aikaisista tuloista
  • jos haet jälkisuojapäivärahaa, joka perustuu yrittäjyyttä edeltäneisiin palkkatuloihin, liitä palkkatodistus