Aktiivimalli – usein kysyttyä

 

Vuoden 2018 alussa astui voimaan työttömyysturvan aktiivimalli, jonka mukaan päivärahanhakijalla on oltava riittävästi tietynlaista aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksolla, jotta päivärahaa ei leikattaisi seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Lue tästä linkistä lisää siitä, miten aktiivisuutta voi osoittaa ja missä poikkeustilanteissa aktiivisuuttasi ei seurata.

Alla ovat vastaukseen yleisimpiin kysymyksiin aktiivimallin toiminnasta.

 

Miten aktiivisuus ilmoitetaan kassaan?

Aktiivisuuden ilmoittamiseen ei ole erillistä lomaketta, eikä sinulla ole velvollisuutta pitää kirjaa aktiivisuuden karttumisesta. Aktiivisuutta täyttävät toimet käyvät ilmi hakemuksestasi ja kassa kirjaa mahdolliset aktiivitoimet aktiivisuusseurantaan.

Kuten aikaisemminkin, ilmoita hakemuksessa, jos sinulla on ollut palkkatyötä tai yritystoimintaa hakujaksolla tai jos olet osallistunut hakujaksolla aktiivisuutta täyttävään palveluun.

AYT etuuden maksajana tutkii aktiivisuutta, joten esim. TE-toimistolle aktiivisuudesta ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Ilmoita kuitenkin TE-viranomaiselle, jos teet yli 2 viikon ajan kokoaikatyötä palkansaajana tai yrittäjänä, jotta saat tarvittaessa lausunnon.

 

Näenkö jostain aktiivisuuden kertymisen?

eAsioinnin tilannetiedoissa on aktiivisuusseuranta, jossa näkyy missä vaiheessa 65 maksupäivän jaksoa kohdallasi mennään. Jos aktiivisuusedellytys on täyttynyt, seurannassa on teksti: ”aktiivisuus täyttyy”. Aktiivisuuden seurantatiedot päivittyvät laskuriin päivärahan maksun yhteydessä.

Kirjaudu AYT-kassan verkkosivun sähköisestä asioinnista henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla eAsiointiin.

 

Aleneeko päivärahani jokaisen 65 maksupäivän jakson jälkeen lisää, jos en täytä aktiivisuutta seuraavillakaan tarkastelujaksoilla?

Ei alene. Päivärahaa alennetaan yhden kerran 4.65% ja alenema säilyy sellaisenaan, jos aktiivisuutta ei ole myöhemminkään. Jos aktiivisuutta on päivärahan alentamisen jälkeen, päiväraha palautuu täysimääräiseksi seuraavan 65 päivän maksujakson alusta.

 

Miten voin täyttää aktiivisuutta yritystoiminnalla, kun minun oli lopetettava yritystoimintani saadakseni päivärahaa?

Tällaista yritystoimintaa voi olla vaikkapa laskutusosuuskunnan kautta laskuttamasi työ, tai itse laskuttamasi toimeksianto.

Työttömänä on mahdollista tehdä yrittäjätyötä, siten että yritystulot sovitellaan päivärahaan. Jos toiminnan tulos on 65 maksupäivän jaksolla vähintään 245,64 € aktiivisuus täyttyy.

Jos yritystoimintaa on yli kahden viikon ajan, TE-palvelu aloittaa 4 kuukauden seurannan. Yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuutta ei tarkastella tämän jakson aikana lainkaan, vaan vasta 4 kuukauden päätyttyä. Jos tuolloin toiminta katsotaan sivutoimiseksi, päivärahan maksu jatkuu soviteltuna. Jos toiminta on päätoimista, päivärahan maksu päättyy.

 

 

Käsittelijän vinkit hakemuksesi käsittelyn nopeuttamiseksi:

 

  • Lähetä kaikki hakemuksen liitteet yhdellä kertaa, vaikka saisitkin niitä eri aikoihin. Hakemus käsitellään vasta, kun kaikki käsittelyyn tarvittavat liitteet ovat saapuneet kassaan.

 

  • Lähetä palkkatyöstä aina palkkalaskelma ja työsopimus

 

  • Lähetä yritystyöstä kuukausittainen toimeksiantosopimus ja tuloslaskelma tai toimiessasi esim. laskutusosuuskunnan kautta, lähetä palvelusta saamasi laskelma.