Työssäoloehto- päivärahan edellytys

Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjän työssäoloehto on 15 kuukautta. Työssäoloehto tarkoittaa ajanjaksoa, jonka verran sinun on vähintään oltava jäsenenämme, samalla maksaen riittävän suuruiseen työtuloon perustuvaa eläkevakuutusta, jotta saavutat oikeuden yrittäjäpäivärahan hakemiseen.

Yrittäjän työssäoloehtoa karttuu vuonna 2019, kun eläkevakuutuksesi perusteena on vähintään 12 816 euron suuruinen vuosityötulo. Tämä niin sanottu vähimmäisvakuutustaso on sidottu palkkakertoimeen, joten se vaihtelee vuosittain. Vuonna 2019 pienin työssäoloehtoa kartuttava eläkevakuutuksen peruste on 12 816 euroa.

palkansaajan työssäoloehto

Jos siirryt AYT-kassaan suoraan palkansaajille tarkoitetusta työttömyyskassasta ja olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon ennen yrittäjyyttäsi, voit saada työssäoloehdon mukaasi kassaa vaihtaessa. Palkansaajan työssäoloehto on voimassa enintään 18 kuukautta yrittäjyytesi alkamisesta laskien.

Jos siirrryt palkansaajakassasta AYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjyyden alkamisesta, työttömyysturvasi voi säilyä katkottomana. Tätä kutsutaan palkansaajan jälkisuojaksi. Katkottomuus edellyttää, että täytät yrittäjän 15 kuukauden mittaisen työssäoloehdon 18 kuukauden mittaisen jälkisuojan vielä voimassa ollessa.

Jos sinulle on maksettu päivärahaa välittömästi ennen yrittäjyyttäsi, jälkisuojan piiriin kuuluvat enimmäismäärästä jäljelle jääneet päivärahapäivät.