Liity jäseneksi

Työttömyys ei yleensä tule mieleen yritystä perustettaessa tai silloin, kun yrityksellä menee hyvin. Harva meistä ajattelee palovakuutustakaan ottaessaan, että tulipalo osuisi omalle kohdalle. Työttömyyskassaan onkin syytä liittyä silloin, kun työtä riittää, sillä sinun on oltava AYT-kassan jäsen vähintään 15 kuukautta saadaksesi päivärahaoikeuden.

Yrittäjän työssäoloehdosta ja palkansaajan työttömyysturvan siirtymisestä AYT-kassaan sekä yrittäjän työttömyysturvaoikeudesta on kerrottu tarkemmin täällä.

Palkansaajakassasta liittyvä aloittava yrittäjä

Jos olet liittynyt AYT-kassaan suoraan palkansaajakassasta etkä ole työttömäksi jäädessäsi ehtinyt täyttää yrittäjän työssäoloehtoa, maksamme sinulle työttömyyspäivärahaa, joka on määritelty yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella. Tällöin päivärahaoikeuden edellytyksenä on, että palkansaajana kerrytetty työssäoloehto on voimassa. Tämä ns. jälkisuojaoikeus on voimassa enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta ja edellytyksenä on, että olet liittynyt AYT-kassaan kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy 15 kuukauden yritystoiminnalla AYT-kassan jäsenyysaikana. Lisäksi edellytetään, että lakisääteisen eläkevakuutuksen työtulo on ollut vuonna 2018 vähintään 12 576 euroa vuodessa ja on tänä vuonna vähintään 12 816 euroa vuodessa. Oikeus palkansaajaperusteiseen päivärahaan päättyy yrittäjän työssäoloehdon täytyttyä.

Pidempään yrittäjänä toiminut

Jos et ole liittynyt AYT-kassan jäseneksi heti yritystoimintasi alussa, sinun kannattaa liittyä jäseneksi kuitenkin mahdollisimman pian. Päivärahaoikeuden edellytyksenä on, että olet AYT-kassan jäsenyysaikana täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon. Yrittäjän työssäoloehto on 15 kuukautta yrittäjätoimintaa AYT-kassan jäsenenä.