Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Miksi AYT-kassa perustettiin?

AYT-kassa perustettiin, jotta yrittäjillä olisi mahdollisuus turvata itsensä työttömyyden varalta. Lisäksi tarkoituksenamme on parantaa yrittäjien työttömyysturvaa ja näin tuoda yrittäjiä työttömyysturvan suhteen tasa-arvoisempaan asemaan palkansaajien kanssa.

 

Kenen omistuksessa AYT-kassa on?

AYT-kassa on itsenäinen ja sitoutumaton työttömyyskassa. AYT-kassaa hallinnoivat kassan jäsenet. Ylintä päätösvaltaa AYT-kassassa käyttää kassan kokous. Kas­san hallitus vastaa siitä, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja kassan kokouksen päätösten mukaisesti. Hallitukseen kuuluu 4-6 jäsentä varahenkilöi­neen.

 

Mikä taho valvoo AYT-kassan toimintaa?

AYT-kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta.