Tietosuoja

Tehtävämme AYT-kassassa on järjestää ja maksaa jäsenillemme työttömyysturvalaissa tarkoitettua ansioturvaa sekä siihen liittyviä korvauksia. Tehtävämme hoitamiseksi ylläpidämme ja käsittelemme henkilötietoja jäsenistä ja etuudensaajista. Päivärahanhakijan tulee lain mukaan ilmoittaa työttömyysetuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot.

Keräämme henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen.  Tietosuojaselosteestamme löydät tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä.