VakuutustasoN VALINTA JA MUUTTAMINEN

Määrittelet itse kassaan sen vakuutustason, jota käytämme jäsenmaksulaskutuksen ja työttömyyspäivärahan perusteena. Meille liittyessäsi valitsemasi ja jäsenyyden aikana ylläpitämäsi vakuutustason tulee olla vähintään 12 816 euroa vuodessa ja se voi olla korkeintaan yhtä suuri kuin oman eläkevakuutuksesi vuosityötulo. Ansioturvan edellyttämää vähimmäistyötuloa 12 816 €/vuosi korotetaan vuosittain palkkakertoimella.

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, kassaan valitsemasi vakuutustaso voi olla enintään eläkevakuutuksesi vahvistetun vuosityötulon suuruinen. Jos taas olet TyEL-vakuutettu, voit valita korkeintaan bruttovuosiansiosi suuruisen vakuutustason kassaan. Ilmoita kassaan valitsemasi työtulo aina koko vuoden tulona. Valitessasi vakuutustasoa kassaan voit käyttää apuna sivustomme jäsenmaksu- ja työttömyyspäivärahalaskureita.

Vuoden 2015 alusta lukien jäsen on voinut vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta enintään yhteenlaskettujen eläkevakuutustyötulojensa määrästä. Jos esimerkiksi teet YEL- ja MYEL-vakuutettuja töitä yrittäjänä, voit vakuuttaa itsesi meillä enintään em. vakuutustyötulojen (vahvistettujen vuosityötulojen) yhteenlasketusta summasta.

Vakuutustaso päivärahan perusteena

Jos jäät työttömäksi, määrittelemme työttömyyspäivärahasi kassaan valitsemasi työtulon perusteella. Päivärahan suuruutta laskiessamme huomioimme kassan vakuutustasojesi kuukausikeskiarvon työttömyyttä edeltäneiden 15 kuukauden ajalta. Tuona aikana voimme työttömyysturvalain mukaisesti ottaa huomioon enintään 20 % korotuksen työtulossasi. Mikäli nostat kassaan valitsemaasi vakuutustasoa enemmän kuin 20 %, sinun tulisi ylläpitää korotettua tasoa vähintään 15 kuukautta, jotta voimme ottaa myös 20 % ylittävän osuuden työttömyyspäivärahan perusteeksi. Päivärahan perusteista ja laskennasta on kerrottu tarkemmin Työttömille-osiossa.

vakuutustason vuosittainen päivitys

Tarkista vakuutustasosi vuosittain esimerkiksi jäsenmaksulaskutuksemme yhteydessä ja ilmoita tarvittaessa uusi vakuutustaso kassaan. Jos kassaan valitsemasi vakuutustaso perustuu YEL- tai MYEL-vakuutukseen, päivitämme kassan vakuutustasoasi automaattisesti vuosittain 1.1. lukien työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Jos et halua, että päivitämme vakuutustasoasi, ilmoita meille erikseen asiasta esimerkiksi soittamalla asiakaspalveluumme.

Merkitsemme muutoksen vakuutustasoosi voimaan aina kalenterikuukauden alusta lukien ja lähetämme sinulle uuden jäsenmaksulaskun. Voit ilmoittaa uuden vakuutustasosi meille sähköisellä työtuloilmoituksella, vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella tai soittamalla asiakaspalveluumme.

PERUSMAKSU

Perusmaksua laskutetaan jäsenyysajalta, jolta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa. Perusmaksu on suuruudeltaan 25 % kassan alimmasta jäsenmaksutasosta. Vuonna 2019 perusmaksu on täydeltä kalenterivuodelta 39,47 euroa.

Perusmaksun laskutamme jäsenajalta, jonka olet ollut TE-toimiston mukaan työttömänä tai poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työkyvyttömyyden tai äitiysloman takia. Perusmaksun piiriin kuulut myös silloin, jos olet luopunut kokonaan yrittäjätyötä varten ottamastasi eläkevakuutuksesta (YEL, MYEL, TyEL) tai olet laskenut eläkevakuutuksesi vuosityötulon pienemmäksi kuin 12 816 euroa vuodessa. Ilmoita muutoksesta tilanteessasi esimerkiksi verkkolomakkeella tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Siirrämme sinut perusmaksun piiriin ilmoituksesi perusteella. Perusmaksun laskutus alkaa ilmoitustasi seuraavan kuukauden alusta. Pyydämme sinulta vuosittain tietoa siitä, onko perusmaksun peruste voimassa. Selvityksesi perusteella joko jatkamme perusmaksun laskutusta tai palaamme palkkakertoimella korotetun vakuutustasosi mukaiseen jäsenmaksulaskutukseen. Perusmaksu kestää siihen saakka, kun sen peruste on voimassa.