Kuka voi liittyä?

Voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta AYT-kassassa, jos toimit yrittäjänä ja yrittäjyyttä varten otetun lakisääteisen eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL tai TyEL) vuosityötulo on vähintään 12 816 euroa.

Työttömyysturvassa yrittäjiä ovat YEL- ja MYEL -vakuutettujen yrittäjien lisäksi tietyin edellytyksin yrityksessä työskentelevät osaomistajat sekä yrittäjän perheenjäsenet.

Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää. Jos toimit palkkatyössä ja yritystoimintasi on sivutoimista, kannattaa työttömyysvakuutus yleensä järjestää palkansaajakassan kautta.

YEL- tai MYEL–vakuutetut

Voit liittyä AYT-kassaan, jos olet velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen yritys- tai maatalousyritystoimintaasi varten. Eläkevakuutuksesi vahvistetun työtulon pitää olla vähintään 12 816 euroa vuodessa.

Yrityksen osaomistajat ja perheyrityksessä työskentelevät

Yrityksen osaomistaja tai perheyrityksessä työskentelevä saattaa olla työttömyysturvalain mukaan yrittäjä, vaikka olisikin TyEL- vakuutuksen piirissä. Perheyrityksessä työskentelevä YEL-vakuutettu on aina yrittäjän työttömyysturvan piirissä.

Johtavassa asemassa työskentelevät

Sinut katsotaan yrittäjäksi, jos työskentelet johtavassa asemassa yrityksessä, josta omistat

  • itse vähintään 15 % tai
  • yhdessä perheesi kanssa omistatte (tai perhe omistaa) vähintään 30 %.

Yrityksessä työskentelevät TyEL-vakuutetut, ei johtavaa asemaa

Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten asema työttömyysturvassa muuttuu 1.7. 2019 alkaen yrittäjästä palkansaajaksi. Tähän asti myös ne perheenjäsenet, jotka ovat TyEL-vakuutettuja ja joilla ei ole itsellään lainkaan omistusta, ovat kuuluneet yrittäjän työttömyysturvan piiriin. Lakimuutoksen myötä TyEL-vakuutettujen ei-omistavien yrittäjän perheenjäsenten on syytä liittyä palkansaajakassaan ja ammattiliittoon 1.7.2019.

Yrityksessä työskentelevät YEL-vakuutetut ja yli 0% omistavat TyEL-vakuutetut

Jos olet YEL-vakuutettu tai omistat itse yli 0% perheyrityksestä, jonka perheenjäsenesi omistaa vähintään 50%, olet edelleen työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Tällöin AYT-kassa on sinulle edelleen oikea työttömyyskassa.

Kuka on johtavassa asemassa?

Johtavaksi asemaksi katsotaan pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista kullakin on vähintään 15 % omistusosuus.

Perheenjäsen työttömyysturvassa

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä omat vanhemmat ja isovanhemmat.

 

Turvaa tulevaisuutesi - liity AYT-kassan jäseneksi klikkaamalla tästä itsesi liittymislomakkeellemme!