Kuka voi liittyä?

Voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta AYT-kassassa, jos toimit yrittäjänä ja yrittäjyyttä varten otetun lakisääteisen eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL tai TyEL) vuosityötulo on vähintään 12 816 euroa.

Työttömyysturvassa yrittäjiä ovat YEL- ja MYEL -vakuutettujen yrittäjien lisäksi tietyin edellytyksin yrityksessä työskentelevät osaomistajat sekä yrittäjän perheenjäsenet.

Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää. Jos toimit palkkatyössä ja yritystoimintasi on sivutoimista, kannattaa työttömyysvakuutus yleensä järjestää palkansaajakassan kautta.

YEL- tai MYEL–vakuutetut

Voit liittyä AYT-kassaan, jos olet velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen yritys- tai maatalousyritystoimintaasi varten. Eläkevakuutuksesi vahvistetun työtulon pitää olla vähintään 12 816 euroa vuodessa.

Yrityksen osaomistajat ja perheyrityksessä työskentelevät

Työttömyysturvalain mukaan myös osa TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluvista osa-omistajista on yrittäjiä.

Johtavassa asemassa työskentelevät

Sinut katsotaan yrittäjäksi, jos työskentelet johtavassa asemassa yrityksessä, josta omistat

  • itse vähintään 15 % tai
  • yhdessä perheesi kanssa omistatte (tai perhe omistaa) vähintään 30 %.

Yrityksessä työskentelevät, ei johtavaa asemaa

Jos työskentelet yrityksessä, mutta sinulla ei ole yrityksessä johtavaa asemaa, sinut katsotaan yrittäjäksi, jos

  • omistat yhdessä perheesi kanssa tai perhe omistaa vähintään 50 % yrityksestä.

Kuka on johtavassa asemassa?

Johtavaksi asemaksi katsotaan pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista kullakin on vähintään 15 % omistusosuus.

Perheenjäsen työttömyysturvassa

Perheenjäseniä puolestaan ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä omat vanhemmat ja isovanhemmat.

 

Turvaa tulevaisuutesi - liity AYT-kassan jäseneksi klikkaamalla tästä itsesi liittymislomakkeellemme!