Kertomuksia yrittämisestä

On tilanteita, joissa yritystoiminnan jatkaminen ei ole enää paras vaihtoehto. Lopettamispäätöksen takana voi olla esimerkiksi uupuminen, yrityksen toimintaedellytysten muuttuminen, kiristynyt kilpailu, muutokset perhetilanteessa tai muutto toiselle paikkakunnalle. Kun työttömyysajan toimeentulo on varmistettu, päätös yritystoiminnan lopettamisesta tai jatkamisesta jää sinulle itsellesi. Lisäksi ainoastaan työttömyysvakuutuksen avulla voit vaikuttaa työttömyysajan tuloihisi.

Raskas yrittäminen rasitti terveyttä

Tuomo aloitti rakennusalan yrittäjänä vuonna 1995. Hän liittyi AYT-kassaan vuonna 2008 ja valitsi vakuutustasokseen 25 000 euroa. Toimeksiantoja riitti hyvin ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Tiukka työtahti vaikutti kuitenkin Tuomon terveyteen, eivätkä hänen polvensa kestäneet pitkiä työpäiviä ja huonoja työasentoja.

Vuoden 2011 aikana Tuomo joutui pohtimaan, kannattaako hänen pilata terveytensä työn vuoksi, sillä uudelleen kouluttautumalla hän voisi löytää työn, joka ei rasittaisi polvia. Niinpä vuoden 2012 alusta Tuomo päätti lopettaa oman yrityksensä.

AYT-kassa maksoi hänelle ansiopäivärahaa mukaan lukien korotukset kahdesta alaikäisestä lapsesta noin 70 euroa päivässä elokuuhun saakka. Elokuussa Tuomo hakeutui kiinteistöalan koulutukseen ja sai opiskelunsa perusteella korotettua työttömyysetuutta AYT-kassalta noin 77 euroa päivässä. Lisäksi kassa maksoi hänelle verottomia kulukorvauksia 9 euroa päivältä.

Nyt koulutus on päättynyt. Koska alalla on hyvä työtilanne, Tuomo sai työpaikan heti valmistuttuaan koulutuksesta. Ilman ansiopäivärahaoikeutta Tuomolla ei olisi ollut varaa kouluttautumiseen.

Puolisolle tarjottiin työtä toiselta paikkakunnalta

Kolmelapsisen perheen äidillä Annella oli oma kampaamo kodin läheisyydessä ja vakiintunut asiakaskunta. Annen puoliso teki pitkää päivää suuren kansainvälisen yhtiön palveluksessa.

Puolison työpaikalla käytyjen yt-neuvotteluiden seurauksena puolison työpaikka siirtyi satojen kilometrien päähän kotipaikkakunnalta. Perhe haluttiin pitää yhdessä, joten Anne päätti lopettaa oman kampaamonsa ja hän alkoi saada päivärahaa AYT-kassasta.

Anne oli erittäin tyytyväinen kassasta saamaansa palveluun ja etenkin päivärahahakemustensa nopeaan käsittelyyn: ”Päivärahojen ansiosta olen pystynyt keskittymään liiketilan etsimiseen uudella asuinpaikkakunnalla ja tällä hetkellä näyttää siltä, että pääsen jatkamaan yritystoimintaani. Onneksi yrityksen sai jättää työttömyyden ajaksi kaupparekisteriin, jolloin toiminnan jatkaminen oli helpompaa ja edullisempaa!”

Kilpailun lisääntyminen vei yöunet

Petri perusti musiikkialan liikkeen kauppakeskukseen, ja alkuun toiminta menestyi hyvin.  Myöhemmin hän kuitenkin huolestui havaittuaan musiikin tarjonnan siirtyvän yhä enemmän verkkoon, mutta luotti keskeiseen sijaintiinsa sekä hintavan liiketilansa tuomiin suuriin asiakasmääriin. Pian hän kuitenkin joutui toteamaan myös asiakkaiden siirtyneen verkkoon.

Petri suunnitteli toimintansa laajentamista verkkoon, mutta hän totesi hintojen siellä olevan kilpailun takia niin alhaisia, ettei toimintaa kannattanut enää jatkaa. ”Töitä oli tehtävä seitsemänä päivänä viikossa, sillä kauppakeskus vaati liikkeen aukipitämistä sen aukioloaikojen mukaisesti. Vuokran sain juuri ja juuri maksettua, mutta henkilöstön palkkaamiseen ei jäänyt enää varaa”.

Petrin tehtyä ympäripyöreitä työpäiviä kahden vuoden ajan, hänen vaimonsa muistutti, että hän on työttömyyskassan jäsen. Hän soitti AYT-kassaan kyselläkseen yrittäjän työttömyysturvan yleisistä ehdoista ja tilasi maksuttoman työttömäksi jäävälle yrittäjälle tarkoitetun tietopaketin. Petrin keskusteltua vaimonsa kanssa useampaan otteeseen firman tilanteesta ja yritystoiminnan jatkamisen edellytyksistä, he päätyivät yhdessä lopettamaan kannattamattoman yritystoiminnan.

”Nyt olen tyytyväinen, että uskalsimme tehdä lopettamispäätöksen ennen kuin yrittäjyys uuvutti minut.  Saan päivärahaa kassaan valitsemani 30 000 euron työtulon mukaan bruttona noin 1 500 euroa kuukaudessa. Päivärahalla kyllä pärjää, mutta etsin koko ajan aktiivisesti töitä ja pystyn taas nukkumaan yöni hyvin!”
 

 

Turvaa tulevaisuutesi ja liity AYT-kassan jäseneksi tästä!