Vuoden 2020 vähimmäistyötulo ja jäsenmaksu

Vuonna 2020 yrittäjän työssäoloehtoa kartuttava eläkevakuutuksen vähimmäistyötulo on 13 076 euroa/vuosi. Työtulolla tarkoitetaan YEL- ja MYEL-vakuutetun vahvistettua vuosityötuloa ja yrityksen osaomistajan TyEL-palkkaa (bruttopalkka vähintään 1 089,67 euroa/kuukausi ja 13 076 euroa/vuosi).

AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan 1.1.2020 alkaen. AYTn jäsenten jäsenyydet ja työttömyysturva jatkuvat SYT-kassassa.

Finanssivalvonta on vahvistanut SYT-kassan 2020 jäsenmaksuksi 2,1 % vakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5 800 euroa ylittävältä osuudelta. Yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävällä vähimmäistyötulolla 13 076 euroa/vuosi 2020 jäsenmaksu on 12,73 euroa kuukaudessa ja 152,79 euroa vuodessa.

Uusi jäsen maksaa jäsenmaksun sen kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa hän on liittynyt jäseneksi. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.