Vähimmäisvakuutustaso 12 816€ vuonna 2019

Vuonna 2019 voit kartuttaa työssäoloehtoa AYT- kassassa, kun eläkevakuutuksesi (YEL,MYEL, TyEL) vuosityötulo on vähintään 12 816 €.

AYT-kassan jäsenyydestä kiinnostuneille

Voit liittyä AYT-kassaan, jos eläkevakuutuksesi perustuu vähintään työttömyysturvalaissa asetettuun vähimmäisvakuutustasoon. Vuonna 2018 vähimmäisvakuutustaso on ollut 12 576 € ja 1.1.2019 alkaen vähimmäisvakuutustaso on 12 816 €.

AYT-kassan jäsenille

Työssäoloehtoa kartuttava vähimmäisvakuutustaso on 12 816 € vuonna 2019. Vähimmäisvakuutustaso on pienin mahdollinen eläkevakuutuksesi vuosityötulo, joka kerryttää yrittäjän työssäoleohtoa.

Jos sinun jäsenmaksusi AYT-kassassa on  tänä vuonna perustunut vähimmäisvakuutustasoon 12 576 €, päivitämme vakuutustasosi automaattisesti vuodenvaihteessa ensi vuoden vähimmäisvakuutustasoon, eikä sinun ole tarpeen ilmoittaa asiasta tai muuttaa itse vakuutustasoasi.