työttömän opiskeluun helpotusta 2019

Vuoden 2019 alusta voimaan tuleva lakimuutos mahdollistaa työttömän lyhytkestoisen opiskelun työttömyysetuudella. Ensi vuonna lyhytkestoisten enintään 6 kuukauden mittaisten opintojen sivu-tai päätoimisuutta ja opintotarvetta ei arvioida. Lyhytkestoisilla ja sivutoimisilla opinnoilla karttuu myös aktiviisuutta.

Edellytyksenä on, että työtön on vähintään 25 vuoden ikäinen ja opinnot joko antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Työnhaku on opintojenkin ajan pidettävä voimassa ja työtä on tarjottaessa vastaanotettava. Lisäksi TE-toimiston palveluihin on osallistuttava tarjottaessa. TE-toimisto päättää,voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ on laatinut alla olevan havainnekaavion työttömänä opiskelun pääsäännöt.