Päivärahanhakijan oltava jatkossa aktiivinen välttääkseen päivärahan aleneman

1.1.2018 voimaan tulee uusi laki, jonka mukaan päivärahanhakijan on osoitettava laissa erikseen määriteltyä aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksolla. Jos aktiivisuutta ei ole tai sitä ei ole riittävästi, päivärahaa alenee 4,65 %.

Aktiivimalli lyhyesti

Työttömyyskassat alkavat vuonna 2018 seurata päivärahanhakijan aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuutta tarkastellaan takautuvasti, jolloin ensimmäisen kerran aktiivisuutta tarkastellaan huhtikuun alussa.

Jatkossa kassat tarkastavat aina hakijoiden aktiivisuutta 65 maksetun päivärahapäivän jälkeen. Jos vaadittua aktiivisuutta ei löydy jaksolta, päivärahaa alennetaan 4,65% seuraavan 65 maksupäivän ajaksi, jonka jälkeen aktiivisuutta tarkastellaan uudelleen.

Päivärahaa alennetaan vain kerran, jolloin maksun suuruus seuraavan 65 päivän maksujakson jälkeen joko palautuu täysimääräiseksi tai jatkuu samansuuruisena. Alenema ei siis lisäänny, vaikka aktiivisutta ei olisikaan, vaan pysyy samana, kunnes aktiivisuusedellytys täyttyy.

Maksupäiviksi lasketaan kaikki päivät, joilta on maksettu päivärahaa siitä huolimatta, onko päiväraha maksettu täytenä tai soviteltuna. Päiväraha palautuu täysimääräiseksi vasta aktiivisuusedellytysten täytyttyä.

Miten osoitat riittävää aktiivisuutta?

Olet laissa määritellyllä tavalla aktiivinen, kun                

 • teet 65 maksupäivän jaksolla palkkatyötä siten, että yhden viikon aikana tehtynä se kartuttaisi palkansaajan työssäoloehtoa. Tämä merkitsee 18 tunnin työskentelyä ja opetusalalla 8 tunnin työskentelyä tarkastelujaksolla
 • toimit yrittäjänä siten, että ansaitset tarkastelujaksolla vähintään 23% yrittäjän työssäoloehtoa kartuttavasta kuukausityötulosta. Vuonna 2018 tämä merkitsee 241,04 euron suuruista tuloa
 • osallistut vähintään 5 päivän mittaiseen TE-toimiston määrittämään työllistymistä edistävään tai työllistymistä tukevaan palveluun

Milloin aktiivisuuttasi ei seurata?

Aktiivimalli ei kuitenkaan kosketa kaikkia työnhakijoita, vaan tietyissä tilanteissa päiväraha maksetaan aina alentamattomana. Työnhakusi aktiivisuutta ei tutkita, jos

 • olet laittanut työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireille. Tämä koskee myös osatyökyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukihakemusta
 • työskentelet omais- tai perhehoitajana
 • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
 • jos sinulle maksetaan päivärahaa alle 65 päivän yhdenjaksoiselta lomautusjaksolta

Milloin päivärahasi palautuu alennetun maksujakson jälkeen täysimääräiseksi?

Alennettuna maksettu päiväraha palautuu täysimääräiseksi, kun

 • täytät työssäoloehdon
 • sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää yritystoimintaa
 • sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää palkkatyötä
 • päivärahasi hylätään joko työajan ylittymisen tai työajan valvonnan puuttumisen vuoksi
 • päivärahasi hylätään tulojen perusteella
 • sinulle määrätään korvaukseton määräaika (ns. karenssi) tai työssäolovelvoite