Lakimuutokset 2018

Työttömyysturvalakiin on taas tulossa muutoksia vuoden vaihtuessa. Olemme koostaneet keskeisimmät 1.1.2018 voimaan astuvat muutokset tähän uutiseen.

 

Omavastuu lyhenee

Työttömyyspäivärahan omavastuupäivät vähenevät seitsemästä viiteen arkipäivään. Viiden päivän omavastuuta käytetään, kun ensimmäinen Työ- ja elinkeinoviranomaisen toteama työttömyyspäivä on vuonna 2018. Omavastuupäivät tarkoittavat maksutonta jaksoa etuusjakson alkaessa.

 

Liikkuvuusavustus päivittyy

Työmatka- ja muuttokuluihin tarkoitettua liikkuvuusavustusta päivitettiin muutamin muutoksin. Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (32,40€) ja 1.1.2018 alkaen siihen maksetaan myös lapsikorotukset ja sitä maksetaan enimmillään viideltä päivältä viikossa.

Avustusta voi hakea työn jo alettua

Jatkossa liikkuvuusavustusta ei tarvitse hakea etukäteen, vaan sitä voi hakea kolmen kuukauden määräajan sisällä, samoin kuin työttömyyspäivärahaakin.

Korotusosa

Jos työpaikkasi tai sen saamiseen liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsevat yli 200 km päässä asuinpaikastasi, tai muuttoa edeltäneestä asuinpaikasta, maksamme liikkuvuusavustusta korotettuna. Korotuksen suuruus on 4,74€ päivässä.

Työhön liittyvä koulutus

Jatkossa avustusta voi saada myös alkavaan vähintään 2 kuukauden mittaiseen työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Koulutuksen on liityttävä tietyn työpaikan saamiseen tai on edellytys tietyn työpaikan saamiselle.

Osa-aikatyö

Liikkuvuusavustusta voi saada 1.1.2018 alkaen myös alle 18 tuntia viikossa kestävään osa-aikatyöhön. Osa-aikatyön perusteella liikkuvuusavustusta maksetaan vain todellisilta työpäiviltä.

 

Aktiivimalli lyhyesti

Työttömyyskassat alkavat vuonna 2018 seurata päivärahanhakijan aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuutta tarkastellaan takautuvasti, jolloin ensimmäisen kerran aktiivisuutta tarkastellaan huhtikuun alussa.

Jatkossa kassat tarkastavat aina hakijoiden aktiivisuutta 65 maksetun päivärahapäivän jälkeen. Jos vaadittua aktiivisuutta ei löydy jaksolta, päivärahaa alennetaan 4,65% seuraavan 65 maksupäivän ajaksi, jonka jälkeen aktiivisuutta tarkastellaan uudelleen.

Etuuden suuruutta alennetaan vain kerran

Päivärahaa alennetaan vain kerran, jolloin maksun suuruus seuraavan 65 päivän maksujakson jälkeen joko palautuu täysimääräiseksi tai jatkuu samansuuruisena. Alenema ei siis lisäänny, vaikka aktiivisutta ei olisikaan, vaan päiväraha pysyy samana, kunnes aktiivisuusedellytys seuraavalla 65 päivän jaksolla täyttyy.

Maksupäiviksi lasketaan kaikki päivät, joilta on maksettu päivärahaa siitä huolimatta, onko päiväraha maksettu täytenä tai soviteltuna. Päiväraha palautuu täysimääräiseksi vasta aktiivisuusedellytysten täytyttyä.

Aktiivimallista voit lukea lisää tästä linkistä

 

Työtön voi toimia yrittäjänä 4 kk

Ensi vuoden alusta lukien työttömyysaikana voi alkaa harjoittaa omaa työtä tai yritystoimintaa neljän kuukauden ajan ilman, että toiminnan pää- tai sivutoimisuutta tutkitaan Työ- ja elinkeinopalveluissa.

Tulot sovitellaan

Kuten muukin työttömyysaikainen ansiotulo, myös yrittäjätulo sovitellaan päivärahaan, eli pääsääntöisesti ansaittu suojaosan ylittävä tulo vaikuttaa vähentävästi maksettavan päivärahan määrään.

4 kk:n jälkeen arvioidaan toiminnan sivu- tai päätoimisuusJos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, ansiopäivärahaa voidaan maksaa edelleen ja yritystoiminnan tulot sovitellaan. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.