Huhtikuusta alkaen tulojen sovittelu maksuperusteiseksi

Työttömyyden aikana voit tehdä työtä siten, että AYT-kassa maksaa samanaikaisesti soviteltua päivärahaa. Soviteltuun päivärahaan on oikeus kun teet osa-aikaista työtä, enintään 2 viikkoa kestävää kokoaikatyötä, tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa. 

sovittelu nyt

Työttömyyden aikaisten tulojen sovittelu on ollut nykyisin ansaintaperusteinen, eli tulo on vaikuttanut sen jakson päivärahaan, jolloin työ on tehty. Tämä sovittelutapa on toisinaan aiheuttanut viivästyksiä päivärahan maksuun ja sen myötä vaikuttanut työttömän toimeentuloon.

sovittelu 1.4.2019 alkaen

Huhtikuusta alkaen työttömyyskassoissa siirrytään maksuperusteiseen sovitteluun, mikä tarkoittaa sitä, että 1.4. jälkeen tehdyn työn tulot sovitellaan palkan maksuajankohdan mukaan. Ilmoita työtunnit hakemuksessa, kuten tähänkin asti, päiväkohtaisessa täytössä ja toimita AYT-kassalle palkkatodistus, kun saat sen. Muutoksella pyritään vähentämään viiveitä päivärahanmaksussa ja lisäämään tulojen säännöllisyyttä.

 

Alla on Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n laatima havainnekuva sovittelun muutoksesta