ei-omistavat yrittäjän perheenjäsenet palkansaajan turvan piiriin 1.7.2019

Tähän asti samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen vähintään 50 % omistamassa yrityksessä työllistyneet ei-omistavat TyEL-vakuutetut yrittäjän perheenjäsenet ovat kuuluneet yrittäjän työttömyysturvan piiriin. Lakimuutoksen myötä ei-omistavat yrittäjän perheenjäsenet siirtyvät 1.7.2019 alkaen palkansaajan työttömyysturvan piiriin.

Jos omistat kuitenkin perheyrityksestä yli 0 % tai työskentelet perheesi omistamassa toiminimessä YEL-vakuutettuna, olet jatkossakin yrittäjä työttömyysturvan kannalta, eikä muutos koske sinua.

Palkansaajakassaan 1.7.2019 alkaen

Jotta sinulle jatkossakin kertyisi työssäoloehtoa työskentelystäsi, sinun on syytä liittyä 1.7.2019 alkaen palkansaajille suunnattuun työttömyyskassaan. Alla on tietoa työttömyysturvastasi, riippuen siitä missä tilanteessa olet 30.6.2019.

Huomioithan, että et voi liittyä palkansaajakassaan ennen 1.7.2019, mikäli olet lakimuutoksessa tarkoitettu ei- omistava yrittäjän perheenjäsen.

Työttömyysturvasi, kun yrittäjän työssäoloehto on täyttynyt

Yrittäjän työssäoloehto tarkoittaa 15 kuukauden mittaista jaksoa AYT-kassaan liittymisestä lukien, jonka verran sinun vähintään oltava kassan jäsen samalla ylläpitäen riittävän suuruista eläkevakuutusta, saavuttaaksesi oikeuden hakea työttömänä yrittäjäpäivärahaa.

Kun olet AYT-kassan jäsenyysaikana täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon ja siirryt palkansaajakassaan 1.7.2019 ja jäät työttömäksi ennen palkansaajan työssäoloehdon täyttymistä, voit saada palkansaajakassasta työttömyyspäivärahaa, joka perustuu AYT-kassassa kerryttämääsi työssäoloehtoon. Tämä oikeus on voimassa niin kauan, kunnes täytät palkansaajan työssäoloehdon.

Työttömyysturvasi, kun yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt

Jos työssäoloehtosi ei ehdi täyttyä 30.6.2019 mennessä, AYT-kassasta ei siirry oikeutta hakea yrittäjäpäivärahaa ennen palkansaajan työssäoloehdon täyttymistä. Tällöin sinun on täytettävä 52 viikon mittainen työssäoloehto palkansaajakassassa saavuttaaksesi palkansaajan päivärahaoikeuden.

Lisätietoja

Lisää tietoa työttömyysturvastasi saat AYT-kassasta Puh 09-25 35 3100 ja palkansaajakassoista. Palkansaajakassojen yhteystiedot ovat luettavissa Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n verkkosivustolta tästä linkistä.