AYT-kassan sulautuminen SYT-kassaan - kuulutus

AYT-kassa tiedottaa:

Kuulutus

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 23.5.2019 hyväksyneet sopimuksen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautumisesta Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan 1.1.2020 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne

kirjallisesti 20.9.2019 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki.

Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki

Helsingissä 13. päivänä elokuuta 2019

Matti Romakkaniemi

Vastuuvalvoja, Finanssivalvonta