AYT-kassan jäsenmaksu pienenee 15 % vuonna 2019

AYT-kassan jäsenmaksu vuonna 2019 on 2,25% työttömyysvakuutuksen perusteena käytetyn työtulon 5800 euroa ylittävästä osuudesta. Tämä merkitsee 15,09 % suuruista alenemaa vuoden 2018 jäsenmaksuihin verrattuna.

Jäsenmaksulaskurimme päivittyy vuoden 2019 lukemiin vuoden vaihteessa, joten alla on suppea taulukko, josta on nähtävissä esimerkkejä jäsenmaksun suuruudesta ensi vuoden vähimmäisvakuutustasosta 12 816€ alkaen.

 

Jäsenmaksut ja päivärahat 2019

Vakuutustaso €/vuosi Jäsenmaksu €/vuosi Jäsenmaksu €/kuukausi
12 816 157,86 13,16
13 000 162,00 13,50
14 000 184,50 15,38
15 000 207,00 17,25
17 500 263,25 21,94
20 000 319,50 26,63
25 000 432,00 36,00
30 000 544,50 45,38
35 000 657,00 54,75
40 000 769,50 64,13
45 000 882,00 73,50
50 000 994,50 82,88
60 000 1219,50 101,63
70 000 1444,50 120,38
80 000 1669,50 139,13
90 000 1894,50 157,88
100 000 2119,50 176,63
120 000 2569,50 214,13
140 000 3019,50 251,63