Töö- ja ettevõtlusbüroos registreerumine

Töötushüvitise saamiseks tuleb teil töö- ja ettevõtlusbüroos (TE-toimistos) töötuks tööotsijaks registreeruda. Registreerumist saate alustada tööbüroo kodulehel www.te-palvelut.fi, kust leiate lisajuhised. Ärge unustage töö- ja ettevõtlusbüroosse teatada, et olete AYT-kassa liige.

Pärast registreerumist tuleb teil täita ettevõtlustegevuse lõppemise põhjuste selgitusvorm ja toimetada see töö- ja ettevõtlusbüroosse. Lisaks selgitusvormile vajate ettevõtlustegevuse lõppemist tõendavaid dokumente, näiteks järgmisi:

  • tõend pensionikindlustuse lõpetamise kohta
  • tõend ettevõtte ettemaksu- ja tööandjaregistrist eemaldamise ning KMK-registrist eemaldamise või KMK-registrisse kuuluvuse peatamise kohta (ei nõuta vabakutselistelt ega füüsilisest isikust ettevõtjatelt)
  • tõend pankroti- või likvideerimismenetluse väljakuulutamise või ettevõtte lõpetamise kohta
  • tõend ettevõtte rendilepingu või muude lepingute lõppemise kohta
  • ostu-müügileping, kui ettevõte või selle osa on müüdud
  • tõend lepingulise suhte lõppemise kohta ja näiteks raamatupidaja tõend lepingute ulatuse kohta (palgatöötajaga samaväärne ettevõtja)
  • otsus haiguspäevaraha saamise õiguse lõppemise ja töövõimetuspensioni taotlemise kohta
  • sundpuhkusele saatmise teade ja tõend, millest ilmneb, et ettevõttest on viimase aasta jooksul sundpuhkusele saadetud ka teisi töötajaid

Töö- ja ettevõtlusbüroo annab töötukassale siduva tööjõupoliitilise hinnangu teie töötuse kohta. Hinnangut ei saa edasi kaevata. Teil tuleb toimetada päevarahataotlus töötukassasse, kes annab teile edasikaebamiskõlbliku otsuse. Töötukassa ei saa maksta töötuspäevaraha töö- ja ettevõtlusbüroo hinnangu vastaselt. 

Täpsemat teavet töötuks registreerumise kohta saate töö- ja etevõtlusbüroost.

Esite

 

Julkaisemme vuosittain päivitetyn esitteen. Esite on luettavissa tästä sähköisessä muodossa. Halutessasi voit myös tilata julkaisemaamme materiaalia maksutta omaan tai ammattikäyttöön.