MEELESPEA TÖÖTULE

Registreeruge töö- ja ettevõtlusbüroos (TE-toimistos) töötuks tööotsijaks. Ärge unustage teatada, et olete AYT-kassa liige.

Lõpetage pensionikindlustus (YEL, MYEL).

Veenduge, et teie ettevõte oleks eemaldatud maksuameti registritest (ei nõuta vabakutselistelt ega füüsilisest isikust ettevõtjatelt)

  • KMK-register
  • ettemaksuregister
  • tööandjate register

Saatke töö- ja ettevõtlusbüroosse (TE-toimistosse) tõend pensionikindlustuse lõppemise kohta ja ettevõtluse lõpetamist puudutavad dokumendid.

Saatke päevarahataotlus töötukassasse, kui olete töö- ja ettevõtlusbüroos (TE-toimistos) olnud töötu tööotsija vähemalt neli nädalat. Taotlus tuleb siiski töötukassasse saata kolme kuu jooksul töötuks jäämisest.

Täitke oma taotlus alates sellest kuupäevast, kui registreerusite töö- ja ettevõtlusbüroos (TE-toimistos) töötuks tööotsijaks. Veenduge, et oleksite iga taotluse päeva kohta märkinud, kas olite töötu/koolitusel/tööl/haige. Hoolikalt täidetud taotlus kiirendab selle käsitlemist töötukassas.

Lisage oma esimesele taotlusele

  • tõend pensionikindlustuse aastase töötulu kohta (tavaliselt nelja viimase aasta kohta);
  • kapitali kasvutulu aruanne;
  • selgitus sotsiaalhüvitiste või muude töötusaegsete sissetulekute kohta;
  • kui taotlete järelkaitse päevaraha, mis põhineb ettevõtluse-eelsel palgatulul, lisage palgatõend.