ESIMENE PÄEVARAHATAOTLUS

Esimene päevarahataotlus tuleb koos lisadega posti teel AYT-kassale saata. Taotlusvormid saate meie kodulehelt, töö- ja ettevõtlusbüroost (TE-toimistost) või töötukassa büroost tellides.

Saatke töötukassale koos esimese taotlusega järgmised dokumendid:

  • tõend pensionikindlustuse kinnitatud töise tulu taseme kohta (üldiselt nelja aasta kohta) enne töötuks jäämist. Saate selle tõendi tellida oma pensionikindlustusfirmas
  • kapitalikasumiaruanne koos lisadega. Aruanne tuleb esitada, kui olete tegutsenud ettevõtjana kauem kui 18 kuud enne töötuks jäämist
  • korrigeeritud maksukaart hüvitise saamiseks. AYT saab üldiselt teie maksuandmed otse maksuametilt. Kui soovite tulumaksuprotsendi muutmist, saatke töötukassale korrigeeritud maksukaart hüvitise saamiseks.
  • tõendid võimalike muude sotsiaalhüvitiste kohta, nt pension või koduhoiutoetus.

Kui te pole jõudnud täita ettevõtja tööstaažitingimust ja taotlete päevaraha järelkaitse alusel, saatke töötukassale palgatõend ja eelmist palgatöösuhet puudutav töölepingu lõpetamise teade. Palgatõendilt peab näha olema teie ettevõtluse alustamisele vahetult eelnenud vähemalt 26 kalendrinädala sissetulek, millelt peetakse kinni maksud. Palgatõendivormid leiate veebisaidilt www.tyj.fi.

Esimese taotluse saate töötukassale saata siis, kui olete töötu tööotsija olnud vähemalt neli nädalat. Taotlus tuleks töötukassale saata alles siis, kui töö- ja ettevõtlusbüroo (TE-toimisto) on teie töötuse kohta hinnangu andnud. Päevaraha taotletakse alati tagasiulatuvalt; ette täidetud taotlusi me ei saa käsitleda. Taotlus tuleb töötukassale saata hiljemalt kolme kuu jooksul töötuks jäämisest.

 

JÄTKUTAOTLUSED

Kui teie esimene päevarahataotlus on käsitletud, saadame teile maksuteate, millega koos saate paberkandjal jätkutaotlusvormi. Täitke jätkutaotlus tagasiulatuvalt vähemalt nelja nädala kohta. Ka jätkutaotlus peab jõudma töötukassasse kolme kuu jooksul sellest päevast, millest alates töötuspäevaraha taotletakse.

Jätkutaotluse saate täita kas koos makseteatisega saabunud paberankeedil või meie veebisaidil teenuse e-Asiointi kaudu. Teenusesse e-Asionti saab sisse logida internetipanga kasutajatunnustega ja selle kaudu saab töötukassale saata ka päevarahataotluse lisad. Soovitame jätkutaotluse esitamiseks kasutada teenust e-Asiointi. Teenuse kaudu saate taotluse kiiresti töötukassale saata. Teenus kontrollib ka, kas olete taotlusse lisanud kõik vajalikud andmed.

Jätkutaotlus ja selle lisad on mõttekas saata AYT-kassale korraga. Kui olete näiteks taotlusperioodil teinud palgalist tööd, saatke taotlus alles siis, kui teil on olemas selle ajaperioodi kohta palgatõend.