TEAVE TÖÖTUKASSA KOHTA

Oleme kõigile alaliselt Soomes elavatele täistööajaga ettevõtjatele mõeldud sõltumatu töötukassa. Meie tegevus algas aastal 1995, kui õigusaktid tegid võimalikuks ettevõtjaile mõeldud töötukassa asutamise.

Meie põhiülesanne on töötutele liikmetele töötuspäevaraha maksmine. Päevaraha maksmise kõrval osaleme aktiivselt ettevõtlusturvalisuse arendamisel ja teavitame ettevõtjaid töötuskindlustuskaitsest. Lisaks oleme seotud mitmete ettevõtlust puudutavate ja alustavatele ettevõtjatele mõeldud koolitustega üle kogu riigi.

Sellest jaotisest leiate AYT-kassa kontaktandmed ja lahtiolekuajad.